Звід (fornix).

Звід (fornix) утворений нервовими волокнами, що з’єднують гіпокамп з соскоподібного тілами. Він складається з двох дугоподібних тяжів, має стовпи (columnae fornicis), тіло (corpus fornicis), дві ніжки зводу (crura fornicis) і спайку (commissura fornicis) ), що сполучає ніжки зводу. Стовпи зводу, розпочавшись від сосцевидних тіл, йдуть вгору позаду передньої мозкової спайки (commissura anterior), беручи участь в утворенні III шлуночка мозку. Розташовуючись попереду таламуса, стовпи обмежують спе-реді міжшлуночкової отвори . Досягнувши мозолистого тіла, ніжки зводу повертають назад, з’єднуючись в тіло зводу. Тіло склепіння покриває III шлуночок, з’єднується з нижньою поверхнею мозолистого тіла, потім знову розходиться на ліву і праву ніжки, які огинають таламуса. Ніжки зводу і таламуса відокремлені один від одного судинним сплетенням. Ніжки зводу з’єднані спайкою (commissura fornicis). Кожна ніжка, спустившись в нижній ріг бічного шлуночка, переходить в бахромкі гіпокампу (fimbria hippocampi).

Прозора перегородка

Прозора перегородка (septum pellucidum) – парна пластинка, натягнута спереду між тілом і дзьобом мозолистого тіла, а ззаду між стовпами і тілом зводу. Між правою і лівою пластинками є ізольована порожнина (саvum septi pellucidi) шириною 1 мм.

Підкіркові ядра

Підкіркові ядра (nucll. subcorticales) розташовуються в глибині білої речовини півкуль. До них відносяться хвостате, чечевицеподібних, мигдалеподібне ядра і огорожа (рис. 476). Ці ядра роз’єднані один від одного прошарками білої речовини, що утворюють внутрішню, зовнішню і крайню капсули. На горизонтальному зрізі головного мозку видно чергування білого і сірого речовини підкіркових ядер.

Топографічно і функціонально хвостате і чечевицеподібних ядра об’єднуються в смугасте тіло (corpus striatum).

Хвостате ядро ​​(nucl. caudatus) (рис. 469) має булавоподібні форму і зігнуто назад. Передня його частина розширена, називається головкою (caput) і розташовується вище чечевицеподібних ядра, а його задня частина – хвіст (cauda) проходить зверху і латеральніше таламуса, відділяючись від нього мозковими смужками (stria medullaris). Головка хвостатого ядра бере участь в утворенні латеральної стінки переднього рогу бічного шлуночка (cornu anterius ventriculi lateralis). Хвостате ядро ​​складається з малих і великих пірамідних клітин. Між чечевицеподібних і хвостатим ядрами распо-ладено внутрішня капсула (capsula interna).

Чечевицеподібних ядро ​​(nucl. lentiformis) знаходиться латерально і кпереди від таламуса. Воно має клиноподібну форму з вершиною, зверненої до середньої лінії. Між задньою гранню чечевицеподібних ядра і таламуса розташовується задня ніжка внутрішньої капсули (crus posterius capsulae internae) (рис. 476). Передня грань чечеві-цеобразного ядра внизу і спереду зрощена з головкою хвостатого ядра. Дві смужки білої речовини розділяють nucl. lentiformis на три членика: латеральний членик – шкаралупа (putamen), що має більш темне забарвлення, розташовується із зовнішнього боку, а дві стародавні частини блідої кулі (globus pallidus) конічної форми звернені до середини.
476. Горизонтальний зріз великого мозку. 1 – genu corporis callosi; 2 – caput n. caudati; 3 – crus anterius capsulae internae; 4 – capsula externa; 5 – claustrum; 6 – capsula extrema; 7 – insula; 8 – putamen; 9 – globus pallidus; 10 – crus posterius; 11 – thalamus; 12 – plexus chorioideus; 13 – cornu posterius ventriculi lateralis; 14 – sulcus calcarinus; 15 – vermis cerebelli; 16 – splenium corporis callosi; 17 – tr. n. cochlearis et optici: 18 – tr. occipitopontinus et temporopontinus; 19 – tr. thalamocortical; 20 – tr. corticospinalis; 21 – tr. corticonuclearis; 22 – tr. frontopontine

Огорожа (claustrum) – тонкий прошарок сірої речовини, відокремлена зовнішньої капсулою білої речовини від чечевицеподібних ядра. Огорожа внизу стикається з ядрами переднього продірявленого речовини (substantia perforata anterior).

Мигдалеподібне ядро ​​(corpus amygdaloideum) представляє групу ядер і локалізується усередині переднього полюса скроневої частки, латеральніше перегородки продірявленого речовини. Це ядро ​​можна розглянути тільки на фронтальному розрізі мозку.

Comments are closed.