Задній мозок (Metencephalon).

Міст

Міст (pons) представляє піднесення, розташоване між довгастим і середнім мозком, довжиною 25-27 мм. Нижня його межа – піраміди і оливи довгастого мозку, верхня – ніжки мозку, бічна – лінія, що проходить між корінцями трійчастого і лицьового нервів. З дорсальній боку верхньою межею моста є верхні ніжки мозочка (реdunculi cerebellares superiores) і верхній мозковий парус (velum medulla-re superius), а знизу – глибока горизонтальна борозна, з якої виходять, починаючи від основної борозни, корінці відвідного (VI пара), лицьового (VII пара) і слухового (VIII пара) нервів.

Міст розділяється на передню і задню частини. Передня частина моста (pars anterior pontis) опукла і утворена поперечними нервовими волокнами, що з’єднують клітини кори півкуль головного мозку з ядрами моста (nucll. pontis) і потім з корою мозочка. Разом з ними йдуть у зворотному напрямку волокна від кори мозочка до кори півкуль головного мозку. Ці волокна покривають проходять перпендикулярно пучки пірамідного шляху (мал. 465), а потім в бічних частинах моста збираються в середні ніжки мозочка (pedunculi cerebellares medii). По середній лінії моста між підвищеннями, утвореними волокнами пірамідного шляху, мається базилярна борозна (sulcus basilaris), в якій лежить однойменна артерія.

Дорсальна частина моста більш тонка, бере участь у формуванні верхньої частини ромбовидної ямки. У дорсальній частині моста розташовуються ядра V, VI, VII, VIII черепних нервів, ретикулярна формація, верхня олива. Остання пов’язана зі слуховими ядрами і має сполуки з ретикулярної формацією довгастого і середнього мозку.

Чутливе і рухове ядра трійчастого нерва (V nари) розташовуються у верхній частині мосту. Чутливе ядро ​​(nucleus sensorius n. Trigemini) є місцем перемикання відростків клітин вузла трійчастого нерва. Рухове ядро ​​(nucl. motorius n. Trigemini) складається з малих пірамідних клітин, іннервують жувальну мускулатуру.

Ядро відвідного нерва (nucl. n. Abducentis) (VI пари) знаходиться в нижній частині мосту біля середньої лінії.

Ядро лицевого нерва (nucl. n. Facialis) утворено руховими клітинами, іннервують мімічну мускулатуру. Вони розташовані в сітчастому освіті. Волокна ядра формують коліно, яке огинає ядро ​​відвідного нерва. Позаду рухового ядра лицьового нерва лежить верхнього слюноотделітельного ядро ​​(nucl. salivatorius superior), де починаються волокна для іннервації слізної, під’язикової і підщелепних залоз. Латеральні верхнього слюноотделітельного ядра розташовується ядро ​​одиночного шляху (nucl. tr. Solitarii), (ядро VII пари), яке має форму стовпчика, що досягає довгастого мозку. У ядрі закінчуються чутливі волокна клітин вузла колінця (gangl. geniculi), що є провідниками смакових відчуттів.

Ядра переддверно-улітковий нерва (n. vestibulocochlearis) розташовуються в ніжнелатеральном відділі задньої частини моста.

Оливи. Верхня олива (oliva superior) має ядра, що лежать в латеральних відділах моста на рівні трапецієподібного тіла, тобто на кордоні його вентральній і дорсальній частин.

Ретикулярна формація (formatio reticularis) має кілька ядер, переважно орієнтованих в площині поперечного перерізу (рис. 465).
465. Схема розташування провідних шляхів і ядер на поперечному розрізі мосту. 1 – ядра V пари; 2 – ядра VIII пари; 3 – tr. rubrospinal; 4 – tr. spinocerebellaris anterior; 5 – tr. spinocerebellaris posterior; 6 – tr. spinothalamics lateralis; 7-VII пара; 8 – VI пара; 9 – tr. corticospinalis (pyramidalis); 10 – fasc. longitudinalis medialis; 11 – tr. spinothalamicus anterior; 12 – tr. tectospinal; 13 – tr. reticulospinalis

1. Латеральне ретикулярное ядро ​​(nucl. reticularis lateralis) лежить латеральніше і нижче нижньої оливи. Посилає свої волокна через протилежні нижні ніжки мозочка в мозочок.

2. Ретикулярное ядро ​​покришки мосту (Бехтерева) (nucl. reticularis tegmenti pontis) оточує власне ядро ​​моста. Частина його волокон досягає хробака мозочка, інші, перехрещуючись, закінчуються в півкулях мозочка.

3. Парамедіальное ретикулярное ядро ​​(nucl. paramedialis) знаходиться медіальніше і дорсальніше нижньої оливи. Частина волокон перехрещується і досягає хробака, півкуль і шатрового ядра мозочка.

4. Ретикулярное гігантоклітинний ядро ​​(nucl. retucularis gigantocel-lularis) представляє 2/3 об’єму ретикулярної формації. Розташовується дорсальніше верхньої оливи, вгорі поширюється до ядра лицьового нерва. Довгі відростки клітин гігантоклітинної ядра досягають вищерозміщених і нижчих відділів головного мозку.

5. Каудальному ретикулярное ядро ​​(nucl. reticularis caudalis) знаходиться вище попереднього.

6. Оральне ретикулярное ядро ​​(nucl. reticularis oralis) розташовується на кордоні з середнім мозком. Триває в мезенцефаліческая ретикулярну формацію. Волокна каудального і орального ядер разом з волокнами гігантоклітинної ядра Утворюють висхідні та низхідні системи волокон.

Трапецієвидне тіло (corpus trapezoideum) розташовується між передньою і задньою частинами мосту у вигляді смужки шириною 2-3 мм. Утворено власними ядрами трапецієподібноготіла (nucl. proprius), а також волокнами вентрального і дорсального слухових ядер (nucl. cochleares anterior et posterior). Відростки клітин ядер трапецієподібного тіла, переднього і заднього ядер об’єднуються в бічну петлю (lemniscus lateralis), має також своє ядро ​​(nucl. lemnisci lateralis). Трапецієвидне тіло, переднє і заднє ядра, бічна петля беруть участь в утворенні проводить слухового шляху.

Вікові особливості. Міст у новонароджених лежить на 5 мм вище спинки турецького сідла. До 2-3 років він опускається на скат черепа. Ядра черепних нервів добре диференційовані, волокна корково-спинномозкових шляхів покриваються мієліном до 8 років.

Comments are closed.