Ядерний матрикс: визначення.

Еухроматин і гетерохроматин асоційовані усередині ядра з мережею нехроматінових фібрилярних і гранулярних структур (Agutter PA, 1991). Ще 50 років тому було показано існування фракції ядерних білків, що утворює в ядрі фибриллярную мережу нуклеопротеїнів.
Термін ядерний матрикс (nuclear matrix) був запропонований для цієї структури Berezney and Coffey (Berezney R. and Coffey DS, 1974). У зв’язку з тим, що поняття ядерного матриксу є операційно обумовленим, різні автори включають до його складу різні структури. Так, в більшості випадків вважається, що ядерний матрикс – це внутрішньоядерної мережу фібрилярних і гранулярних компонентів, периферична Ламіна з порового комплексами і залишкове ядерце (Mohan C. ea, 1993). В інших випадках поняття матриксу звужується тільки до мережі внутрішньоядерних структур (ядерна Ламіна і залишкове ядерце в такому випадку не вважаються вхідними в його склад) (Robert H., 1994).

Comments are closed.