Ядерний матрикс: ліпіди нейтральні.

На відміну від фосфоліпідів вивченню складу нейтральних ліпідів в ядерному матриксі присвячені поодинокі роботи [Стручков В.А., Стражевская Н.Б., 1993, Геворкян Е.С. et al., 1987].
З табл. 4 випливає, що нейтральні ліпіди ядерного матриксу печінки щурів складаються з чотирьох фракцій [Геворкян Е.С. et al., 1987]: домінує вільний холестерин (36%), багато тригліцеридів (29%) і вільних жирних кислот (23,8%), мало ефірів холестерину (10,9%), а дигліцериди взагалі відсутні.
Однак в ядерному матриксі ракових клітин нейтральні ліпіди складаються з п’яти фракцій і в іншому співвідношенні [Стручков В.А., Стражевская Н.Б., 1993]: домінують ефіри холестерину (25-36%), багато вільних жирних кислот (21-25 %), і дигліцеридів (25-30%) і лише сліди тригліцеридів (2-6%).
Важливо відзначити, що фосфоліпіди і нейтральні ліпіди в ядерному матриксі печінки щурів знаходяться під гормональним контролем (табл. 3, табл. 4).
Важко пояснити відмінність складу нейтральних ліпідів у нормальних і ракових клітинах тільки відмінністю в методах виділення цих матриксу, так як вони розрізняються також і за складом фосфоліпідів (табл. 3). Більш того, виключається можливість появи дигліцеридів з тригліцеридів за рахунок ензиматичного гідролізу в процесі виділення ядер на підставі того, що “сахарозний”, “лимоннокислого” і “фенольні” ядра печінки щурів містять високий і близький відсоток тригліцеридів і вільних жирних кислот [Song M. and Rebel G., 1987].
Таким чином, для ракової клітини характерна специфічна композиція ліпідів як у хроматині, так і в ядерному матриксі. Це справедливо і для ДНК-зв’язаних ліпідів ракових клітин, що відрізняються в основному по кардіоліпіну, тригліцеридів і холестерину [Стручков В.А., Стражевская Н.Б., 1993].
Поки важко говорити про структурно-функціональної ролі нейтральних ліпідів в ядерному матриксі через недостатність даних. Однак можливо [Balint ZS, 1987], що пов’язані з хромосомального негістоновимі білками (НГБ) нейтральні ліпіди можуть також робити внесок в регуляторну функцію, описану для фосфоліпідів. Так, нейтральні ліпіди можуть брати участь у регуляції синтезу нуклеїнових кислот як на рівні модифікації активності протеїнкінази С (дигліцериди, олеїнова, арахідонова кислоти [Oish K. et al., 1988, Khan W. et al., 1991, Knutson К.L. and Hoenig М., 1996]), так і в результаті взаємодії з матрицею ДНК (жирні кислоти, холестерин [Manzoli F.А. et al., 1972, Manzoli F.А. et al., 1974]).

Comments are closed.