Ядерні рецептори: регуляція активності фосфорилюванням.

Ядерні рецептори можуть бути субстратами для багатьох протеїнкіназ, що забезпечує контроль активності рецепторів з боку інших регуляторних факторів, включаючи ауто-, пара-і ендокринні чинники і фактори регуляції клітинного циклу. Фосфоріліруемие залишки переважно локалізуються в А / В-домені рецепторів. Рецептори стероїдних гормонів, такі як рецептори глюкокортикоїдів GR, є гетерогенними за характером фосфорилювання. Фосфоріліруемие амінокислотні залишки рецепторів впізнаються різними протєїнкиназамі: ціклінзавісімимі кіназами (CDK), мітоген активована протеїнкіназа (МАРК), казеінкіназой II (CKII), кальмодулінзавісімой протеїнкіназою II (СаКМКII), кіназою 3 глікогенсінтази (GSK3), ДНК-залежної протеїнкінази (DNA-PK) та ін Фосфорилювання по різних сайтах веде до різних (навіть протилежних) змін функціональної активності рецепторів.

Ліпідів метаболізм: Регуляція: Роль ядерних рецепторів

Чільне місце в регуляції транскрипції генів ліпідного метаболізму займають фактори підродин PPAR, HNF-4, COUP і RXR . Вони відносяться до сімейства білків, схожих з рецепторами тироїдних гормонів, яке належить класу ядерних рецепторів [Вінгендер Е., 1997].

ДНК-зв’язуючий домен факторів цього класу містить два “цинкових пальця” типу Cys4 [Вінгендер Е., 1997, Tsai M.-J. et al., 1994]. Багато факторів класу ядерних рецепторів мають ліганд-зв’язуючий домен і активуються після зв’язування з лігандом [Tsai M.-J. et al., 1994, Jiang G. et al., 1995]. Як правило, в якості ліганда виступає невелика гідрофобна молекула [Mangelsdorf DJ et al., 1995b].

Ядерні рецептори: регуляція експресії гена АФП

У модуляції експресії гена АФП на різних стадіях розвитку можуть брати участь деякі ядерні рецептори, насамперед глюкокортикоїдні рецептори і рецептори ретиноєвої кислоти. На різних стадіях онтогенезу і канцерогенезу один і той же гормон-рецепторний комплекс може виступати і як активатор, і як репрессор експресії одного і того ж гена.

Різноманіття механізмів регуляції експресії гена АФП при впливі глюкокортикоїдних гормонів і ретиноєвої кислоти може визначаться як наявністю в клітці декількох форм відповідних рецепторів з різними трансактіваціоннимі властивостями, так і конкуренцією за перекриваються сайти зв’язування або білок-білковими взаємодіями з іншими транскрипційних факторів.

Докладніше механізми регуляції експресії гена АФП глюкокортикоїдними і ретіноідной рецепторами обговорюються в огляді [Chen H. et al, 1997].

Comments are closed.