Ядерна мембрана.

Вміст клітинного ядра (нуклеоплазма) відокремлене від цитоплазми ядерною оболонкою. Ядерна оболонка утворена подвійною мембраною. Сферична внутрішня ядерна мембрана містить специфічні білки, що виступають в якості сайтів зв’язування ядерної ламіни, яка підтримує мембрану і контактує з хромосомами і ядерними РНК. Ця мембрана оточена зовнішньою ядерною мембраною, дуже схожою з мембраною ендоплазматичного ретикулуму, в яку вона переходить . Зовнішню (зовнішню) ядерну мембрану можна розглядати як особливу частину мембрани ЕР. Подібно мембранам шорсткого ЕР, зовнішня ядерна мембрана всіяна рибосомами, які беруть участь у синтезі білка. Білки, утворені на цих рибосомах, переносяться у простір між зовнішньою та внутрішньою ядерними мембранами (перинуклеарное простір), яке в свою чергу пов’язано з просвітом ЕР .
У всіх еукаріотів ядерна оболонка пронизана ядерними порами.

Comments are closed.