Виділення ДНК, свяивающейся з ядерним матриксом (MAR / SAR): введення.

Один з класичних підходів, що використовуються для вивчення ДНК-білкових комплексів, полягає в повній або частковій реконструкції цих комплексів in vitro. Первісні спроби застосувати цей підхід для ідентифікації поcледовательностей ДНК, що беруть участь в закріпленні кінців петель ДНК на ядерному матриксі, не були успішними. Хоча ядерний матрикс містить велику кількість ДНК-зв’язуючих білків, комплекси ДНК з цими білками не були стійкими до сольовий екстракції [Mullenders ea 1982]. Не виявлено вираженої переваги зв’язування білками ядерного матриксу певного класу послідовностей ДНК (наприклад, фракції прикріпленою до ядерного матриксу ДНК порівняно з сумарною ДНК). Принципово інші результати були, однак, отримані Кокеріллом і Гаррардом [Cockerill ea 1986, Cockerill ea 1986] в дослідах щодо зв’язування in vitro фрагментів клонованої ДНК з препаратами ядерного матриксу (Виділення MAR (Matrix Associated Regions).

 

Comments are closed.