Внутрішня сонна артерія.

Внутрішня сонна артерія (a. carotis interna) має в поперечнику 8-10 мм і є гілкою загальної сонної артерії. Спочатку вона розташовується позаду і латерально від зовнішньої сонної артерії, відділяючись від неї двома м’язами: m. styloglossus і m. stylopharyngeus. Прямує вгору по глибоким м’язам шиї, перебуваючи в окологлоточного клітковині поруч з горлом, до зовнішнього отвору сонного каналу. Зустрічаються варіанти, коли внутрішня сонна артерія на шиї звивається. Її довжина в сонному каналі 10-15 мм. Пройшовши сонний канал, вона виходить в sinus cavernosus, в якому робить два повороти під прямим кутом спочатку вперед, потім вгору і кілька кзади, прободая тверду мозкову оболонку позаду canalis opticus. Латеральні артерії розташовується клиновидний відросток. В області шиї внутрішня сонна артерія гілок до органів не дає. У сонному каналі від неї відходять сонно-барабанні гілки (rr. caroticotympanici) до слизової оболонки барабанної порожнини і артерія для крилоподібні каналу. Від кавернозної частини внутрішньої сонної артерії відходять верхня і нижня гіпофізарним гілки.

У порожнині черепа внутрішня сонна артерія розділяється на 5 великих гілок (рис. 395).
395. Артерії головного мозку. 1 – a communicans anterior; 2 – a. cerebri anterior; 3 – a. carotis interna; 4 – a. cerebri media; 5 – a. communicans posterior; 6 – a. choroidea; 7 – a. cerebri posterior; 8 – a. basilaris; 9 – a. cerebri inferior anterior; 10 – aa. vertebrales; 11 – a. spinalis anterior

Очна артерія (a. ophthalmica) відходить відразу ж після проходження твердої мозкової оболонки, розташовуючись під зоровим нервом. Разом з ним проникає в очну ямку, йде між верхньої прямий м’язом ока і зоровим нервом. У верхнемедіальном відділі очниці очна артерія розділяється на гілки, які постачають кров’ю всі освіти очниці, гратчасту кістку, лобову область і тверду мозкову оболонку передньої ямки черепа. Очна артерія ділиться на 8 гілок: 1) слізна артерія (a. lacrimalis) постачає кров’ю слізну залозу, анастомозуючих з середньою менингеальной артерією; 2) центральна артерія сітківки (a. centralis retinae) – сітківку ока; 3) латеральна і медіальна артерії століття ( aa. palpebrales lateralis et medialis) – відповідні кути очниці (між ними є верхній і нижній анастомози); 4) задні війчасті артерії, короткі і довгі (aa. ciliares posteriores breves et longi), – белочную і судинну оболонку очного яблука; 5) передні війчасті артерії (аа. ciliares anteriores) – білкову оболонку і війкового тіло очі; 6) надочноямкова артерія (a. supraorbitalis) – область лоба; анастомозуючих з гілками a. temporalis superficialis; 7) гратчасті артерії, задні і передні (aa. ethmoidales posteriores et anteriores) – гратчасту кістку і тверду мозкову оболонку передньої черепної ямки; 8) Дорсальна артерія носа (a. dorsalis nasi) – спинку носа; з’єднується з a. angularis в області медіального кута очної ямки.

Задня сполучна артерія (a. communicans posterior) направляється назад і з’єднується з задньої мозкової артерією (гілка a. Vertebralis). Постачає кров’ю перехрест зорових нервів, окоруховий нерв, сірий горб, ніжки мозку, гіпоталамус, зоровий бугор і хвостате ядро.

Передня артерія судинного сплененія (a. choroidea anterior) йде назад по латеральній стороні ніжок мозку між зоровим трактом і gyrus parahippocampalis, проникає в нижній ріг бічного шлуночка, де бере участь разом з aa. choroideae posteriores у формуванні судинного сплетення . Постачає кров’ю зоровий тракт, внутрішню капсулу, чечевицеподібних ядро, гіпоталамус і зоровий бугор.

Передня мозкова артерія (a. cerebri anterior) розташовується над зоровим нервом в області trigonum olfactorium і substantia perforata anterior, що знаходяться на підставі півкулі головного мозку. У початку передньої поздовжньої мозкової борозни права і ліва передні мозкові артерії з’єднуються за допомогою передньої сполучної артерії (a. communicans anterior), що має довжину 1-3 мм. Потім кінцева частина передньої мозкової артерії залягає на медіальній поверхні півкулі мозку, огинаючи мозолисте тіло. Постачає кров’ю нюховий мозок, мозолисте тіло, кору лобової і тім’яної часткою півкулі мозку. Анастомозуючих з середньою і задньою мозковими артеріями.

Середня мозкова артерія (a. cerebri media) має діаметр 3-5 мм і являє кінцеву гілку внутрішньої сонної артерії. За латеральній борозні мозку направляється в латеральну частину півкулі. Постачає кров’ю лобову, скроневу, тім’яну частки і острівець мозку, утворюючи анастомози з передньої і задньої мозковими артеріями.

Comments are closed.