Тверда оболонка.

Тверда мозкова оболонка (dura mater spinalis et encephali) (рис. 510) вистилає внутрішню поверхню черепа і хребетного каналу.
510. Внутрішня основа черепа з проходящими через нього черепними нервами. 1 – n. opticus; 2 – a. carotis interna; 3 – n. oculomotorius; 4 – n. trochlearis; 5 – n. abducens; 6 – n. trigeminus; 7 – n. facialis; 8 – n. vestibulochlearis; 9 – n. glossopharyngeus; 10 – n. vagus; 11 – n. hypoglossus; 12 – confluens sinuum; 13 – sinus transversus; 14 – sinus sigmoideus; 15 – sinus petiosus superior; 16 – sinus petrosus inferior; 17 – sinus intercavernousus; 18 – tr. olfactorius; 19 – bulbus olfactorius

Тверда оболонка складається з двох шарів – зовнішнього і внутрішнього. У черепі вона виконує функцію окістя і на більшій його частині легко відшаровується від кісток. Вона міцно прикріплюється до кістки по краях отворів основи черепа, на criita galli, на задньому краї малих крил клиноподібної кістки, на краях турецького сідла, на тілі клиновидної і потиличної кісток (скат) і на поверхні пірамід скроневої кістки. У зовнішньому шарі твердої мозкової оболонки, а також у борознах кістки проходять нерви, артерії, по дві вени, що супроводжують артеріальний стовбур. Внутрішній шар твердої оболонки гладкий, блискучий і пухко з’єднується з павутинною оболонкою, утворюючи субдуральна простір.

Тверда мозкова оболонка, що оточує спинний мозок, представляє продовження твердої оболонки головного мозку. Вона починається від краю потиличного отвору і досягає рівня III поперекового хребця, де сліпо закінчується. Тверда оболонка спинного мозку складається з щільною зовнішньої і внутрішньої пластинок, що складаються з колагенових і еластичних волокон. Зовнішня пластинка становить окістя і надхрящницу хребетного каналу (endorachis). Між зовнішньою і внутрішньою пла-Стінкі є прошарок пухкої сполучної тканини – епідуральний простір (cavum epidurale), в якому розташовуються венозні сплетення. Внутрішня пластинка твердої оболонки укріплена на спинномозкових корінцях в міжхребцевих отворах. У порожнині черепа тверда оболонка утворює в щілинах головного мозку серповидні відростки.

1. Серп великого мозку (falx cerebri) – вельми пружна пластинка, розташована вертикально в сагітальній площині, проникаюча в щілину між півкулями головного мозку. Спереду серп прикріплюється до сліпого отвору лобової кістки і півнячому гребеню гратчастої кістки, опуклим краєм на всьому протязі зрощені з сагітальній борозною черепа і закінчується на внутрішньому потиличному узвишші (eminentia occipitalis interna) (див. рис. 510). Внутрішній край серпа мозку увігнутий і потовщений, тому що містить нижній сагітальний синус і нависає над мозолясті тілом. Задня частина серпа мозку зрощена з поперечно розташованим відростком – наметом мозочка.

2. Намет (палатка) мозочка (tentorium cerebelli) розташовується горизонтально у фронтальній площині між нижньою поверхнею потиличних часток і верхньою поверхнею мозочка. Задній край намету мозочка зрощені з серпом великого мозку, внутрішнім піднесенням, поперечною борозною потиличної кістки, верхнім краєм піраміди скроневої кістки і заднім клиновидним відростком клиноподібної кістки. Передній вільний край обмежує вирізку намету мозочка, через яку в задню черепну ямку проходять ніжки мозку.

3. Серп мозочка (falx cerebelli) знаходиться у задній черепній ямці вертикально по сагітальній площині. Починається від внутрішнього піднесення потиличної кістки та досягає заднього краю потиличного отвору. Він проникає між півкулями мозочка.

4. Діафрагма турецького сідла (diaphragma sellae) обмежує ямку для гіпофіза.

5. Трійчастого порожнину (cavum trigeminale) парна, розташовується на верхівці піраміди скроневої кістки, де поміщається вузол трійчастого нерва.

Тверда оболонка утворює венозні синуси (sinus durae matris). Вони є розшарованої твердою оболонкою над борознами кісток черепа (див. рис. 509). Пружна стінка синусів утворена колагеновими та еластичними волокнами. Внутрішня поверхня синусів вистелена ендотелієм.

Венозні синуси є колекторами, в яких збирається венозна кров від кісток черепа, твердої і м’якої мозкових оболонок і мозку. Всередині черепа розташовується 12 венозних синусів (див. розділ Притоки внутрішньої яремній вени цього видання).

Вікові особливості оболонок мозку. Тверда мозкова оболонка в новонароджених і дітей має ту ж будову, що і у дорослого, але у дітей товщина твердої оболонки і її площа менша, ніж у дорослих. Венозні синуси відносно ширше, ніж у дорослої людини. У дітей відзначаються осо-сті зрощення твердої мозкової оболонки з черепом. До 2 років воно буває міцним, особливо в області джерельця і ​​борозен, а потім відбувається зрощення з кісткою, як і у дорослої людини.

Павутинна оболонка головного мозку у віці до 3 років має два листки, розділених простором. Грануляції павутинних оболонок розвиваються тільки близько 10 років. У дітей особливо широкі субарахноїдальний простір і cisterna сеrebellomedullaris. У м’якій оболонці після 4-5 років виявляються пігментні клітини.

Кількість спинномозкової рідини також збільшується з віком: у новонароджених вона становить 30-35 мл, у 6 років – 60 мл, в 50 років – 150-200 мл, в 70 років – 120 мл.

Comments are closed.