Цитозоль: визначення.

Цитозоль – це частина цитоплазми, що займає простір між мембранними органелами. Зазвичай на нього припадає близько половини загального обсягу клітини. До складу цитозолі входить безліч ферментів проміжного обміну і рибосоми. Близько половини всіх білків, що утворюються на рибосомах, залишаються в цитозолі в якості його постійних компонентів.
Цитозоль містить безліч білкових філаментів, зібраних в фібрилярний цитоскелет. Він визначає форму клітини, забезпечує рух цитоплазми і утворює загальну мережу, яка організовує ферментативні реакції.
Оскільки білки складають близько 20% маси цитозолі, правильніше буде представляти його собі як високоорганізований гель, а не як розчин ферментів. Дослідження швидкості дифузії, однак показують, що малі молекули і деякі невеликі білки дифундують в цитозолі майже з тією ж швидкістю, що і у воді.
З іншого боку великі частинки, такі, як транспортні пухирці і органели, рухаються дуже повільно, почасти тому, що часто стикаються з компонентами цитоскелету. Щоб вони пересувалися з прийнятною швидкістю, спеціальні білкові “мотори” гідролізують AТР і використовують звільнену при цьому енергію для переносу великих часток уздовж мікротрубочок або актинових філаментів.

Comments are closed.