Цитологічне дослідження матеріалу з легень. Цитологія епітелію травного тракту.

Створена в 1959 г міжнародна номенклатура пухлин людини послужила вихідною основою для створення гістологіческкх класифікацій пухлин спеціальними комісіями ВООЗ. В даний час є 2 серії цитологічних класифікацій ВООЗ і одна РЕВ, в яких відображені тільки деякі локалізації новоутворень. У вийшла в 1985 р. книзі «Цитологічна діагностика пухлин та передпухлинних процесів» при описі новоутворень за основу були взяті наявні гістологічні класифікацією ВООЗ з урахуванням можливостей цитологічного методу і наявні вже цитологічні класифікації.

При діагностиці захворювань органів дихання цитологічному дослідження піддають спонтанно виділену або індуковану інгаляцією трипсину мокроту, матеріал, отриманий зішкрібком, аспірацією, змивом, пункцією, в тому числі лімфатичних вузлів середостіння під час бронхоскопії; трансторакальної плевральної пункцією лімфовузлів і середостіння. Труднощі, що зустрічаються при цитологічній діагностиці захворювань. Чітких, пов’язані з різнорідністю клітинних елементів в досліджуваному матеріалі, різнорідністю нозологічних форм, що є приводом для цитологічного дослідження, часто зустрічаються метастазами в легені злоякісних новоутворень інших локалізацій. При різних гострих і хронічних захворюваннях легень в цитологічному матеріалі мається комплекс змін, що включають гіперплазію, метаплазию і дистрофію різних епітеліальних клітин.

При гострих запальних захворюваннях в епітелії можуть розвиватися реактивні зміни, які симулюють новоутворення і є причиною помилкового діагнозу, іноді ж. навпаки, запальний процес маскує пухлина.

Достовірна цитологічна діагностика туберкульозу легень заснована на виявленні в мазках з мокротиння або вмісту бронхів двох видів клітин епітелноідних і клітин Пирогова – Лангханса.
цитологія матеріалу легких

При цитологічної діагностики пухлин легенів відсоток виявлення пухлинних клітин залежить від розташування пухлини у верхніх або нижніх частках, від форми росту. Близько половини всіх злоякісних пухлин легені припадає на частку плоскоклітинного неороговевающего і ороговевающего раку. Цитологічний матеріал при раку легені характеризується поліморфізмом розмірів і форми клітин, які розташовуються серед слизу і безструктурні мас.

Клітини плоскоклітинного зроговілому раку лежать розрізнено або скупченнями. Зрідка вони розташовуються у вигляді цибулин. Ядра клітин пухлини, найчастіше гілерхромни, з грубим, нерівномірно розподіленим хроматином з нерівними контурами. За формою ядра – неправильно округлі, паличкоподібні. Цитоплазма клітин щільна, часто з ознаками жирової дегенерації. При плоскоклітинному зроговілому раку нерідко відзначають раннє ороговіння.

Плоскоклітинний незроговілий рак характеризується наявністю великих округлих клітин, розташованих розрізнено або у вигляді комплексів. Ядра великі, розташовані центрально і займають більшу частину клітини, хроматин ніжний, рівномірно розподілений по ядру. У ядрах нерідко зустрічаються ядерця, іноді гіпертрофовані.

При залізистої формі раку виявляють атипові клітини великих, середніх і іноді дрібних розмірів округлої, овальної, призматичної форми. Клітини розташовані розрізнено, у вигляді залозистих структур, папілярних утворень. Ядра великі, округлої або овальної форми, розташовані найчастіше ексцентрично. Хроматин ніжний, в ядрах часто видно по декілька гіпертрофованих ядерець. Зустрічаються дво-та трьохядерні клітини, цитоплазма дуже ніжна, в одних клітинах вона вузьким обідком оточує ядро, в інших – займає більший об’єм, вакуолізірованние.
У залежності від ступеня зрілості клітин можна говорити про ступінь диференціювання даного варіанту пухлини.

При недиференційованому дрібноклітинному раку пухлинні клітини розташовані розрізнено, щільними групами, наступними один за одним по ходу слизу, скупченнями. Клітини дрібні, округлі, нагадують лімфоцити. Ядра їх великі, щільні, гіперхромні, з компактним хроматином займають майже всю клітину. Цитоплазма вузеньких, ледве помітним обідком оточує ядро. У комплексах клітини настільки тісно прилягають один до одного, що в сусідніх клітинах утворюються вдавлення, у зв’язку з чим вони приймають найрізноманітнішу форму трикутну, паличкоподібну, напівмісячну. Ядра приймають форму клітини.

Великоклітинний недиференційований рак характеризується наявністю великих світлих клітин, розташованих розрізнено або у вигляді комплексів. Ядра повторюють форму клітини. Хроматин ніжно-гранулярний або мелкопетлістой, рівномірно розподілений по ядру. Цитоплазма вузеньким обідком оточує ядро, клітки часто виглядають голоядернимі.

При цитологічній діагностиці захворювань органів травлення досліджуються змиви із стравоходу, шлунка, дванадцятипалої, сигмоподібної, прямої кишки («сліпий» спосіб), цілеспрямовані змиви під візуальним контролем, аспірату через катетер, підведений до ділянки ураження; зіскрібки нейлонової щіткою під час езофаго-, гастро -, дуодено-, сигмо-, ректоскопії; аспірату і зіскрібки щіткою із загального жовчного і головного панкреатичного протока під час ретроградної ендоскопічної панкреатохолангіографіі; пунктати слинних залоз, печінки; пунктати, зіскрібки і відбитки з різних органів черевної порожнини при лапароскопії; асцитичної рідина.

У стравоході зустрічаються доброякісні пухлини, такі як плоскоклітинна папілома, а також деякі непухлинні захворювання езофагіти різного походження, лейкоплакії. При цитологічному дослідженні матеріалу, отриманого мул стравоходу в цих випадках, у препаратах виявляється значна кількість клітин плоского епітелію та лейкоцитів. Нерідко зустрічаються епітеліальні клітини в стані дистрофії

З злоякісних новоутворень в стравоході зустрічають переважно плоскоклітинний рак, рідше аденокарциному. Для цитологічної картини плоскоклітинного раку характерна наявність детриту, зруйнованих клітин-лусочок плоского епітелію, великих полігональних клітин і клітин округлої форми. Ядра клітин грубі, пікнотізірованние з нерівними контурами, грубим глибчатие хроматином. Цитоплазма переважно широка, гомогенна від базофільною до майже безбарвної, місцями з рожевим відтінком, мелковакуолізірованная.

Comments are closed.