Цитологічне дослідження частин тіла. Зміст статевого хроматину з часом

У судово-медичній практиці виникає потреба встановлювати статеву приналежність частин трупа, коли анатомічні ознаки загиблого відсутні (експертиза розчленованого трупа).

Ці об’єкти відрізняються від всіх інших, з якими доводиться працювати судового цитологу, перш за все тим, що процеси деструкції клітин в них активно тривають. Як правило, в тканинах частин трупа не відбувається швидкого зневоднення клітин, як в слідах, і, отже, є умови для розвитку аутолізу і гниття.

Тому через якийсь термін після утворення об’єкта дослідження ядерних структур і, зокрема, статевого хроматину стає неможливим. Цей термін варіює в залежності від швидкості розвитку деструкції, на яку впливає безліч зовнішніх і внутрішніх чинників; врахувати їх з великою точністю не представляється можливим навіть в експерименті.
На практиці про стан клітинних структур до дослідження можна судити лише приблизно.
дослідження частин тіла

Термінів збереження статевого хроматину в частинах трупа, які перебували в різних умовах, присвячена велика кількість робіт. Отримані дані свідчать про те, що навіть за несприятливих умов (наприклад, перебування частин трупа в теплій та вологому середовищі) Х-хромати в клітинах можна виявити па протягом 2 тижнів. В умовах, що уповільнюють розвиток аутолізу, терміни виявлення Х-хроматину збільшуються до 3 місяців і більше.

Порівнянні результати отримані і щодо виявлення Y-хроматину. Ці дані приблизно окреслюють ті часові межі, в яких можна сподіватися на успішну діагностику статевої приналежності.

У методичному відношенні важливо правильно вирішити питання, як змінюється частота статевого хроматину у зв’язку з терміном, що пройшли з моменту утворення об’єкта. Більшість авторів роблять висновок про падіння процентного вмісту статевого хроматину в міру збільшення давнини. У зв’язку з таким висновком зроблені рекомендації утримуватися від негативної діагностики: на підставі відсутності Х-хроматину встановлювати належність об’єкта чоловікові, а на підставі відсутності Y-хроматину – жінці.

У той же час всі дослідники відзначають, що в ядрах клітин, що зберегли свою структуру, статевий хроматин виявляється, т. е. виборчого руйнування субстанції статевого хроматину не відбувається. В такому випадку, якщо вважати першим завданням цитологічного дослідження встановлення наявності збережених клітин, а другий – виявлення в них статевого хроматину, то можна завжди розраховувати, що в таких клітинах статевої хроматин буде знайдений. Більше того, співвідношення ядер з статевим хроматином і без нього в цих клітинах не повинно істотно змінюватися в порівнянні зі свіжим матеріалом. З часом буде зменшуватися лише кількість придатних для аналізу клітин.

При збереженні достатнього числа клітин діагностика можлива, причому як на підставі виявлення специфічного для підлоги ознаки, так і на підставі відсутності неспецифічного ознаки.

Comments are closed.