Транскріптосома.

Транскрипційні комплекс, до складу якого входить еукаріотичних РНК-полімераза II, влаштований досить складно. Встановлено, що транскрипційні комплекс взаємодіє з іншими великими білковими комплексами, що беруть участь, зокрема, в руйнуванні нуклеосом і репарації ДНК. Повний розмір утворюється при цьому стабільного транскрипційного комплексу, що містить більш 70 поліпептидів, наближається до розміру рибосоми. Такий колосальний розмір транскрипційного комплексу еукаріот, ймовірно, повинен уповільнювати пошук шляхом лінійної дифузії регуляторних послідовностей нуклеотидів транскрібіруемой ДНК, на яких відбувається ініціація транскрипції.
Обговорюється можливість того, що ініціація транскрипції в еукаріот здійснюється в спеціалізованих надмолекулярних комплексах, специфічно асоційованих з ядерним матриксом, які отримали назву транскріптосом. Принаймні, один з білкових компонентів, що входять до складу холофермента POL II тварин, YY1, виявився ідентичним фактору NMP-1, асоційованому з ядерним матриксом. Можливо, саме за участю цього білка відбувається прикріплення транскріптосом до ядерних мембран.

Comments are closed.