Симпатична частина вегетативної нервової системи (pars sympathica).

Симпатична частина вегетативної нервової системи має центральний і периферичний відділи. Центральний відділ представлений бічний проміжної субстанцією (substantia intermedia lateralis), що утворює боковий стовп сірої речовини спинного мозку, протягом між VIII шийним і II-III поперековим сегментами. Відростки клітин у вигляді прегангліонарних волокон, покриті мієлінової оболонкою, залишають спинний мозок у складі переднього рухового корінця і зубчастих зв’язок оболонок спинного мозку, утворюючи, білу сполучну гілку (r. communicans albus), яка направляється до вузлів симпатичного стовбура.

Периферичний відділ симпатичної частини нервової системи утворений: 1) численними вузлами, розташованими у вигляді парного симпатичного стовбура; 2) предпозвоночной вузлами, що перебувають у вегетативних сплетеннях черевної порожнини; 3) вегетативними нервами. До нервах відносяться: а) міжвузлові симпатичні гілки (rr. interganglionares), що з’єднують вузли симпатичного стовбура один з одним; б) сірі сполучні гілки (rr. communicantes grisei), що складаються з постгангліонарних волокон, позбавлених мієлінових оболонок. Вони направляються від симпатичних вузлів до спинномозкових нервів і в їх складі досягають шкіри, судин м’язів і залоз тіла; в) симпатичні волокна до внутрішніх органів, що беруть участь в утворенні екстраорганних і інтраорганних вегетативних сплетень.

Comments are closed.