STAT білки.

STAT білки – це сімейство факторів транскрипції еукаріотів, які беруть участь у передачі сигналу від великого числа цитокінів і факторів росту. Білки цього сімейства мають значну схожість амінокислотної послідовності і близьку молекулярну масу [Hou J. et al., 1994]. Індуковані цитокінами фактори STAT зв’язуються з сайтами, що мають часткову гомологію з GAS, наприклад, APRE або IL-6RE для IL-6 і сайт SIE для факторів росту. В результаті взаємодії споріднених факторів з подібними елементами ДНК забезпечується перетин шляхів активації генів різними цитокінами [Larner AC et al., 1993, Seidel H.M. et al., 1995]. До кінця 90-х рр. було ідентифіковано 7 генів STAT у ссавців. Ці білки гомологічних на 20-50% при попарному порівнянні. STAT білки містять SH2 домен, який зв’язується з фосфотірозінов рецептора. Після цього вони фосфорилюються або рецептором, або асоційованої з ним JAK кіназою. Фосфорильовані STAT дисоціюють від рецептора. Мабуть за рахунок взаємодії SH-2 доменів в одних молекул STAT з фосфотірозінов-містять послідовностями інших молекул STAT утворюються гомо-і гетеродімери. Димери проникають в ядро. Там вони самі або за участю інших білкових факторів індукують транскрипцію тих генів, які повинні індукувати даними цитокіном. Індукція відбувається оскільки димери STAT взаємодіють в цих генах зі специфічними, зазвичай нанонуклеотіднимі послідовностями з консенсусом TTCCGGGAA. Кожен цитокін активує характерний для нього набір STAT і, отже індукує характерний саме для нього набір генів. Ви бачите, що це зовсім інший шлях передачі сигналу. Крім того, що існує безліч шляхів передачі сигналу, складність цих процесів зростає ще й тому що учасники різних шляхів взаємодіють один з одним, ланцюжки розгалужуються і утворюють вже не шляху, а мережі передачі сигналів. JAK може фосфорилювати і активувати не тільки STAT, але і інші сигнальні білки. У свою чергу STAT можуть активуватися іншими протєїнкиназамі.

Специфічність індукції, опосередкованої факторами STAT, обумовлена ​​тим, що з різними рецепторами пов’язані різні JAK-тирозинкінази, які, в свою чергу, активують різні фактори STAT [Sadowski HB et al., 1993] (табл. 4). Фосфорильовані при цьому чинники допомогою SH2-домену взаємодіють один з одним, формуючи гомо-і гетеродімери, здатні по-різному взаємодіяти з GAS-подібними елементами. Активована JAK каталізує фосфорилювання STAT білків, які після активації транслокується в ядро, де стимулюють експресію специфічних генів. Stat-білки містять консервативні src2-гомологічні домени (SH2-домени) [Avalos ea 1996] Stat-білки існують в цитоплазмі в латентній формі, але після утворення активованого рецепторного комплексу зв’язуються з ним, фосфорилюються за консервативними залишками туг, розташованим на С-кінці , і дисоціюють з комплексу. Потім фосфорильовані Stat-білки формують стабільні гомо-чи гетеродімери шляхом взаємодії між SН2-доменом одного і фосфотірозінов іншого білка і переміщаються в ядро, де зв’язуються зі специфічними регуляторними послідовностями ДНК і впливають на транскрипцію безлічі генів-мішеней [Avalos ea 1996, Ihle ea 1995 ].

Comments are closed.