Спинномозкова рідина.

Спинномозкова рідина (liquor cerebrospinal) заповнює шлуночки мозку, цистерни і субарахноїдальний простір. Кількість цієї рідини одно 150-200 мл; на частку шлуночків мозку доводиться 40-60 мл, цистерн – 50 мл, решта – на субарахноїдальний простір спинного мозку. Спинномозкова рідина прозора і містить 0,2-0,33% білка, 1-2 лімфоцита в 1 мкл. Вона формується судинними сплетеннями шлуночків мозку, постійно оновлюється. Процес надходження та розробці знаходиться у певній рівновазі. Циркуляція здійснюється з бічних шлуночків через міжшлуночковий отвір в III шлуночок, потім через водопровід мозку в IV шлуночок. З IV шлуночка рідина виходить через бічні і медіальні отвори в цистерни і субарахноїдальний простір, потім за допомогою спеціальних кровоносних капілярів і грануляцій оболонок проникає в венозну систему.

Comments are closed.