Соматосенсорна система: контроль афферентації.

На проміжну переробку інформації в сенсорних системах можуть впливати спадні впливу з більш високих відділів центральної нервової системи. Ці відцентрові впливу можуть бути як збуджувальними, так і гальмівними. Спадні впливу виникають у двох різних частинах головного мозку – в корі великих півкуль і в стовбурі мозку, головним чином в середньому мозку .

Спадний від кори гальмування впливає на синаптичну передачу сенсорної інформації в контрлатеральной половині спинного мозку, на ядра контрлатерального заднього стовпа і на іпсілатеральний таламус (зокрема, на вентробазальное ядро). Йдуть від середнього мозку кілька систем низхідного гальмування діють на проведення імпульсів в задньому розі спинного мозку. В даний час відомі наступні функції спадного гальмування соматосенсорной інформації :

1. Спадний гальмування підвищує поріг синаптичної передачі.

2. При підвищенні порога синаптичної передачі зменшується розмір рецептивного поля центрального нейрона.

3. У разі, якщо на одному нейроні конвергируют різні види афферентов, гальмування може блокувати переважно один з них.

4. Спадний гальмування знижує чутливість передачі афферентной інформації.

Comments are closed.