Слухові апарати.

Слухові апарати при кондуктивної приглухуватості ефективні і зручні в користуванні. Нерідко вони добре допомагають і при нейросенсорної приглухуватості різного ступеня тяжкості. Апарати постійно вдосконалюються, стають все більш надійними і мініатюрними. При нейросенсорної приглухуватості нерідко потрібно виборче посилення звуків високої частоти; цього намагаються домогтися шляхом підбору отворів в вушному вкладиші та застосування частотних фільтрів. Розроблені апарати з виборчим посиленням тихих звуків, а цифрові слухові апарати дозволяють підібрати індивідуальну програму посилення звуку. Невирішеним питанням поки залишається погана чутність мовлення на фоні супутніх шумів. Виділити корисний сигнал з шуму допомагають апарати з декількома спрямованими мікрофонами. Однак, як би там не було, всі слухові апарати поряд з промовою неминуче підсилюють шуми, і тому повне вирішення цієї проблеми поки тільки одне: мікрофон повинен знаходитися ближче до мовця, ніж до джерел шумів. Такого роду системи з окремим мікрофоном складні і вимагають особливо доброзичливого ставлення оточуючих.
У великих аудиторіях (в театрі, на лекції) можуть використовуватися допоміжні пристрої, засновані на тому ж принципі: мікрофон знаходиться ближче до джерела мови, ніж до джерел шумів. Існує кілька типів таких пристроїв: передавач з частотною модуляцією, інфрачервоний передавач, електромагнітний генератор (у вигляді оперізуючого приміщення дроти), імпульси якого уловлюються індивідуальним слуховим апаратом. Для цього в слухові апарати включають котушки індуктивності.
Для прямої стимуляції слухових волокон переддверно-улітковий нерва застосовують кохлеарні імплантати, що представляють собою вживлені в равлика електроди. Їх застосування засноване на тому, що при важкій приглухуватості волоскові клітини найчастіше необоротно пошкоджені, але клітини спірального ганглія збережені. Спеціальні мовні процесори виділяють характерні для мови звуки, далі вони перетворюються в електричні сигнали, і ці сигнали індукційним шляхом передаються через шкіру на імплантат. Для точного поєднання котушки індуктивності передавача з котушкою імплантату обидві котушки містять магніти.
Слухопротезування кохлеарними імплантатами показано дітям з важкою вродженою чи набутою приглухуватістю і дорослим з важкою приглухуватістю, коли при користуванні слуховими апаратами мова в умовах повної відсутності шумів зрозуміла менше ніж на 30%. У світі зараз більше 14 000 глухих з кохлеарними імплантатами, у тому числі близько 2000 дітей. Імплантати не тільки полегшують читання з губ, але і дозволяють розпізнавати багато слів на слух. Крім того, вони дозволяють орієнтуватися серед навколишніх шумів, розрізняти чоловічі й жіночі голоси, а також власний голос хворого, що дуже важливо для його промови. Очікується, що удосконалення електродів і мовних процесорів підвищить ефективність цього методу.
Для хворих з двостороннім ураженням переддверно-улітковий нерва (наприклад, в результаті травми або двосторонньої шваноми) створені імплантати, які імплантують в стовбур мозку поблизу завитковому ядер. Поки цей метод носить експериментальний характер. Мабуть, його можливості ті ж, що і кохлеарних імплантатів.

Слух: порушення, спілкування з хворими зі зниженим слухом
Перш за все треба забезпечити тишу в приміщенні, вимкнути радіо і телевізор. Іноді доводиться говорити хворому у вухо, але зазвичай важливіше, щоб хворий бачив обличчя співрозмовника – більшість людей зі зниженим слухом в тій чи іншій мірі читають з губ.
При денному освітленні хворому краще сісти спиною до вікна, щоб було освітлено особа сидить навпроти співрозмовника. Говорити треба, виділяючи кожне слово, однак занадто повільна мова відволікає від загального змісту бесіди, утрудняє сприйняття контексту і читання з губ. Мова повинна бути гучною і чіткою, проте слід пам’ятати, що при нейросенсорної приглухуватості, особливо у літніх, часто спостерігається феномен прискореного наростання гучності звуку і гучні звуки сприймаються в повну силу; в цьому випадку надмірно голосна мова стає неприємною.
І головне, спілкування з хворим зі зниженим слухом вимагає і від лікаря, і від самого хворого повного і неподільного уваги.

Comments are closed.