СГХС (гіперліпопротеідемія II): діагностика.

Коли у пацієнтів з гіперхолестеринемією виявляються ксантоми сухожиль, очевидно, що має місце СГХС. Однак за відсутності у дітей і дорослих цього патогноміческого ознаки, поставити точний діагноз виявляється не так просто.

Якщо експерименти щодо зв’язування ЛПНЩ культивованими клітинами показують, що кількість рецепторів ЛПНЩ на поверхні даних клітин становить менше 5% від нормального, то це служить надійним показником наявності захворювання.

Керберт з співавт. (Cuthbert JA ea, 1986) недавно описали непрямий спосіб визначення кількості рецепторів ЛПНЩ на поверхні лімфоцитів, культивованих у присутності ловастатину в середовищі з сироваткою, не містить ліпопротеїнів. Спосіб заснований на тому, що клітини, отримані від пацієнтів з СГХС, вимагають більше ЛПНЩ для відповіді на стимуляцію фітогемагглютініном. Однак, при спробі застосування запропонованого методу в інших лабораторіях дослідники зіткнулися з цілою низкою проблем, звідки випливає, що поки немає ще надійної біохімічної тест-системи, що дозволяє однозначно виявляти СГХС.

Comments are closed.