СГХС: гетерозиготна форма, клінічна характеристика.

Обов’язкове в даний час обстеження дітей із сімей, де є особи, страждаючі СГХС, повинно було б призвести до раннього виявлення хворих з гетерозиготною формою СГХС, однак дуже часто це захворювання залишається не виявленим до тих пір, поки симптоми серцево-судинної недостатності не проявляться вже у дорослих. Крім гіперхолестеринемії, часто спостерігаються й інші очевидні ознаки відкладення холестерину, такі як дуга рогівки, ксантелазми і ксантоми сухожиль. Характерні ділянки або зони розташування останніх – це розгинальні сухожилля на зворотному боці рук і ліктів, ахіллесові сухожилля і місця кріплення колінних сухожиль до горбистості великогомілкової кістки.

Ксантоми сухожиль – клінічний ознака СГХС – це вікове явище. Воно спостерігається тільки у 7% гетерозигот у віці до 19 років, в той час як 75% їх батьків мають аналогічні поразки. Крім того, це можна проілюструвати результатами обстеження пацієнтів з доведеною гетерозиготною формою СГХС (гіперхолестеринемія плюс ксантоми сухожиль у хворого або у одного з його прямих родичів), що проходять лікування у 10 ліпідних клініках Великобританії (Thompson GR ea, 1989). Середнє значення сироваткового холестерину до початку лікування були однакові у пацієнтів обох статей (10,4 ммоль / л), незважаючи на більший середній вік жінок (40 проти 35 років). Частоти зустрічальності ксантом сухожиль у чоловіків і жінок були практично нерозрізнені (75 і 72%, відповідно), незважаючи на більш високі значення холестерину ЛПВЩ у жінок з гетерозиготною формою СГХС (Kwiterovich PO ea, 1974).

СГХС: гомозиготна форма, генетична характеристика

Рівень холестерину в плазмі при гомозиготною формі СГХС обернено пропорційний кількості нормальних рецепторів ЛПНЩ, яке залежить від характеру відповідного генного дефекту (Sprecher DL ea, 1985).

Недолік рецепторів більше помітний у разі мутацій 1 і 2 класів (рецептор-негативних), коли клітини не можуть виробляти рецептори, у порівнянні з мутаціями 3 і 4 класів (рецептор-дефіцитних), коли формуються зрілі, але не здатні правильно функціонувати рецептори. Метаболічні дослідження показують майже повна відсутність рецептор опосередкованого катаболізму апо В поряд з низькою швидкістю катаболізму як ЛППП, так і ЛПНЩ. Швидкість утворення апо В удвічі перевищує норму, причому частково це пов’язано з ЛПДНЩ-незалежним посиленням прямий секреції ЛПНЩ, а частково обумовлено інтенсифікацією перетворення ЛППП в ЛПНЩ

СГХС: гомозиготна форма, лікування

Лікування осіб страждають на гомозиготну формою ГХС, являє собою складну терапевтичну проблему. Дієта і лікарські препарати практично не роблять ніякого ефекту. У наші дні найбільш надійними і ефективними методами зниження рівня холестерину вважаються ЛПНЩ-аферез або плазмаферез з двотижневими інтервалами. Пересадка печінки усуває печінкову недостатність по рецептору ЛПНЩ, що призводить до майже повної нормалізації рівня холестерину, але операція ця небезпечна і вимагає тривалого застосування імуносупресантів. Хоча перераховані процедури та знижують швидкість розвитку аорто-коронарного атеросклерозу, як і раніше зберігається необхідність як в шунтуванні коронарних артерій при коронарному стенозі, так і в заміні аортального клапана, якщо в ньому розвивається сильний фіброз.

СГХС: гомозиготна форма, розвиток ІХС

При діагнозі СГХС у віковій групі від 30 до 59 років розвиток ІХС у чоловіків спостерігалося частіше, ніж у жінок. Висока частота і передчасне виникнення ІХС у пацієнтів з гетерозиготною формою СГХС є загальновизнаним чинником, так само як і те, що поширеність цього захворювання серед жінок набагато нижче, ніж серед чоловіків, у яких перші ознаки ІХС з’являються на 9-10 років раніше (Slack J. , 1969).

Kурящіе жінки не мають даного переваги. При відсутності лікування у 50% чоловіків до 50 років розвивається ІХС. За допомогою ангіографічної обстеження цих хворих поразку всіх 3 коронарних артерій виявляється в 70% випадків, а поразка лівого основного стовбура – 32% (Sugrue DD ea, 1981).

Показано, що у осіб з СГХС, ІХС виникає на 20 років раніше, ніж в інших людей, і в відсутності лікування призводить до відповідного скорочення тривалості життя.

При обстеженні великої кількості пацієнтів (Kwiterovich PO 1974) виявилося, що якщо у хворих немає ксантом сухожиль, то у них не спостерігається і ІХС. Однак при наявності ксантом сухожиль у осіб з ІХС і без неї не було виявлено ніяких відмінностей у рівнях як загального холестерину, так і холестерину ЛПВЩ. У пацієнтів обох статей відзначається зворотна кореляція між вмістом холестерину ЛПВЩ і ІХС (Streja D. ea, 1978).

Чоловіки-гетерозиготи з IIb типом гіперліпопротеїнемії мають більш низькі значення холестерину ЛПВЩ, ніж у випадку типу IIa, що відображає зворотну кореляцію між концентраціями холестерину ЛПВЩ і тригліцеридів плазми, і частота виникнення інфаркту міокарда у них вище (Moorjani S. ea, 1986).

У 80-х рр.. показано, що рівень ЛП (а) у гетерозигот з СГХС, які страждають на ІХС, набагато вище, ніж у пацієнтів без ІХС, незважаючи на однаковий зміст холестерину ЛПНЩ (Сід і ін, неопубліковані дані)

Comments are closed.