Серцево-судинна система: розрахунок опорів.

Одночасно вимірюючи тиск і кровоток (див. “Серцево-судинна система: вимір тисків” і “Серцево-судинна система: вимір потоків”), можна розрахувати опір кровотоку через клапани серця, а також ОПСС і легеневий судинний опір.

Площа отворів клапанів обчислюють по рівнянню Горліна:

A = Q: (K * (корінь квадратний з дельтаР)), де

A – площа отвору, см2;

Q – кровотік через клапан, мл / с;

дельтаР – середній трансклапанний градієнт тиску в період кровотоку, мм рт. ст.;

К – константа (44,3 для аортального клапана і 37,7 для мітрального).

ОПСС розраховують за формулою:

ОПСС (дин * с * (см в ступені мінус 5)) = 80 (АДср – РПП): СВ, де

АДср – середній АТ, мм рт. ст.;

РПП – середній тиск у правому передсерді, мм рт. ст.;

80 – константа для перекладу в метричну систему;

СВ – серцевий викид, л / хв (точніше, системний кровотік).

Легеневий судинний опір вважають за формулою:

ЛСС = 80 (ДЛАср-ДЗЛАср): СВ, де

ЛСС-легеневий судинний опір, дин * с * (см в ступені мінус 5),

ДЛАср – середній тиск в легеневій артерії, мм рт. ст.;

ДЗЛАср – середнє ДЗЛА, мм рт. ст. (Замість нього можна прямо підставити середній тиск в лівому передсерді);

СВ – серцевий викид, л / хв (точніше, легеневий кровоток).

Comments are closed.