Серцева недостатність при дефекті міжпередсердної перегородки

Вроджені вади серця зі скиданням крові з великого кола кровообігу в малий можуть тривалий час протікати безсимптомно. Особливо часто це зустрічається при дефекті міжпередсердної перегородки, дефект міжшлуночкової перегородки та відкритому артеріальному протоці. Зазначені хвороби при прогресуючому перебігу ускладнюються легеневої гіпертонією, з появою якої до звичайної перевантаження правого шлуночка збільшеним об’ємом крові приєднується перевантаження тиском. Величина цього перевантаження пропорційна величині скидання крові через шунт і висоті тиску крові в легеневій артерії. Прогресуюча перевантаження правого шлуночка призводить до його недостатності.

Клінічна картина правошлуночкової недостатності при вроджених вадах серця вельми нагадує картину серцевої недостатності при мітральному стенозі. Особистий досвід дозволяє нам відзначити особливу труднощі диференціального діагнозу між серцевою недостатністю при мітральному стенозі і при дефекті міжпередсердної перегородки.
З розвитком серцевої недостатності клінічна картина дефекту міжпередсердної перегородки помітно змінюється. Поворот серця за годинниковою стрілкою приводить до того, що систолічний шум стає чутним не тільки в другому і третьому міжребер’ї, але і в четвертому міжребер’ї і навіть над верхівкою серця. Цим же пояснюється поява глибоких зубців Q в II і III стандартних отведепіях. Фіксоване і широке розщеплення другого тону зберігається тільки до тих пір, поки функціонує шунт. З припиненням скидання крові фіксоване розщеплення другого тону змінюється різко посиленим другим тоном, який приймається іноді за характерний для мітрального стенозу акцент другого топа над легеневою артерією.

Порівнювані хвороби, як правило, ускладнюються миготливою аритмією і легеневої гіпертонією. Важливо врахувати, що легенева гіпертонія при дефекті міжпередсердної перегородки з ознаками серцевої недостатності виражена завжди значно різкіше, ніж при мітральному стенозі. Для дефекту міжпередсердної перегородки особливо характерним є значне розширення основного стовбура і правої гілки легеневої артерії. На рентгенограмах і на ЕКГ завжди виявляються ознаки різко збільшеного правого передсердя і правого шлуночка. Ліве передсердя при дефекті міжпередсердної перегородки довгий час зберігає нормальні розміри, воно злегка збільшується тільки при розвитку миготливої ​​аритмії.

Миготлива аритмія при дефекті міжпередсердної перегородки з’являється у хворого зазвичай у віці 30-40 років. До легеневої гіпертонії приєднується помірне збільшення лівого передсердя. Фізичне навантаження у цих хворих призводить до важкої задишки. Рухливість перегородки серця при збалансованому шунті стає нормальною, і ехокардіографічний метод не може дати додаткової інформації про причину задишки і періодичного появи ціанозу.

Обговорюючи диференційний діагноз між мітральнимстенозом і дефектом міжпередсердної перегородки, необхідно враховувати, що останній протікає з меншою, ніж при мітральному стенозі, збільшенням лівого передсердя і з більш різко розширеної легеневої артерією. Порівнювані хвороби відрізняються один від одного і за течією. Повторні декомпенсації нерідко зустрічаються в анамнезі хворих мітральнимстенозом. Їх не буває при дефекті міжпередсердної перегородки. У більш важких випадках для постановки остаточного діагнозу проводиться катетеризація серця.

Comments are closed.