Серце дитини. Хвороби серця у дітей

З кожним роком збільшується кількість дітей, що мають вроджені патології. Серед дитячих хвороб одне з перших місць займають захворювання, пов’язані з серцево-судинною системою. Серед хвороб серця у дітей виділяють вроджені вади, артеріальну гіпертонію і гіпотонію, ревматизм, запальні захворювання та набуті вади.

Всі ці захворювання небезпечні і можуть призвести не тільки до інвалідності, а й до передчасної смерті дитини.

Дитяче серце в порівнянні з дорослим має ряд фізіологічних особливостей, які змінюються з віком.

Серце новонароджених більше, ніж у дорослих, якщо порівнювати із загальною масою тіла. Обидва шлуночка приблизно рівні, а товщина їх стінок близько 5 мм. Маса серця збільшується паралельно дорослішанню дитини: до 8-ми місяців серце збільшується вдвічі, до третього року життя – маса серця потроюється, а до шести років маса збільшується в 11 разів. У новонароджених серце розташовується вище і опускається з віком. У дітей пульс в нормі частіше, ніж у дорослих. Таке явище викликане більш високою сократимостью серцевого м’яза, яка збільшена через інтенсивне обміну речовин і меншого впливу блукаючого нерва на роботу серця. Для новонароджених нормальний пульс – 120-140 ударів на хвилину. З віком частота пульсу поступово зменшується. Нормальний дитячий пульс у порівнянні з дорослим незвичайний (спостерігається дихальна аритмія): на вдиху частота пульсу частішає, на видиху ставати рідше. Крім того, в серці новонародженої дитини є анатомічні передумови для протиприродного струму крові – овальне вікно, через яке можуть повідомлятися праве і ліве передсердя, і артеріальна протока, що з’єднує легеневої стовбур з низхідним відділом аорти. Ці утворення функціонують під час внутрішньоутробного періоду і можуть зберігати свою активність у здорової дитини досить тривалий термін. Артеріальна протока може залишатися відкритим протягом перших двох місяців життя, а овальне вікно – від 8 днів до 4 років і більше.

Збільшення хвилинного об’єму серця у дітей пов’язано з підвищеними потребами органів і тканин зростаючого організму. Дитяче артеріальний тиск нижче, ніж у дорослих і збільшується поступово з віком дитини. Для новонароджених дітей нормальне систолічний тиск приблизно дорівнює 70 мм рт. ст., до 1-го року життя воно складає в середньому близько 90 мм рт. ст. Надалі зростання тиску відбувається інтенсивно в перші два-три роки життя і в період статевого дозрівання. Надалі тиск підвищується паралельно збільшенню швидкості поширення пульсової хвилі по м’язовим судинах і залежить від їх тонусу.

Підсумовуючи все сказане, можна побачити, що в дитячому віці є ряд чинників, які полегшують циркуляцію крові по судинах і камерах серця. А саме, велика маса серця відносно маси тіла і досить широкі отвори між його відділами та магістральними судинами. У дітей раннього віку малий систолічний об’єм крові компенсується високою частотою серцевих повідомлень, в результаті хвилинний об’єм крові відносно маси тіла більше, ніж у дорослих. Також у дітей є нехарактерні для дорослої людини структури, через які можливе повідомлення великого і малого кіл кровообігу. Всі ці фактори крім своєї адаптивної функції таять в собі і певну небезпеку. А саме вони значно обмежують резервні можливості серця в ранньому віці через ригідності (слабкої еластичності) серцевого м’яза, високої частоти скорочень серця і, отже, більш короткої діастоли.

Основні хвороби серця, які зустрічаються у дітей:
Вроджені вади серця

Вродженою вадою серця (ВВС) називають анатомічний дефект в структурі серця або магістральних судин, який присутній з моменту народження. Вроджені вади виникають внаслідок порушення ембріонального розвитку серцево-судинної системи, або формуються як результат негативного впливу несприятливих факторів на організм новонародженого, наприклад, респіраторні розлади. Останнє особливо важливо для недоношених дітей.
Всі пороки можна розділити на три великі групи.

    Вроджена вада серця блідого типу – з артеріовенозних шунтів: дефект міжпередсердної перегородки, дефект міжшлуночкової перегородки, відкрита артеріальна протока.
    Вроджена вада серця синього типу – з веноартеріальним шунтом: тетрада Фалло, транспозиція магістральних судин і т. Д.
    Вроджена вада серця без шунта, але з перешкодою кровотоку: стенози аорти та легеневої артерії.

До нещастя, за останні роки збільшилася кількість випадків народження дітей з вадами серця.
Причини захворювання

Виділяють кілька груп серед причин, що призводять до вроджених вад серця.

  Хромосомні порушення – 5%. В даному випадку ВПС є частиною синдрому полісистемного пороку розвитку. Наприклад, при синдромі Дауна дуже часто спостерігаються дефекти міжпередсердної і міжшлуночкової перегородок. Синдром Дауна є тим варіантом хромосомної патології, який часто зустрічається у абсолютно здорових батьків.
 Мутації окремих генів – 2-3%. Як у першому випадку, вроджені пророки серця при генних мутаціях поєднуються з аномаліями розвитку інших органів. Генні мутації передаються у спадок.
Фактори зовнішнього середовища – 1-2% .З найбільш важливих факторів даної групи можна виділити соматичні хвороби вагітної (наприклад, цукровий діабет), вплив рентгенівського випромінювання на організм матері в перший триместр вагітності, деяких медикаментів, вірусів, алкоголю, та ін.
Полигенно-мультифакториальное спадкування – 90%. У більшості випадків у спадок передається схильність до пороку, яка провокується чинниками середовища, що діють на ембріон (плід) або новонародженого.

Вроджені вади серця з досить великою точністю виявляються при планових УЗД під час вагітності. Дана процедура дозволяє виявить до 90% ВПС.

Клінічна картина

Різноманітність анатомічних і функціональних порушень визначає своєрідність клінічної картини при кожному з пороків. Однак можна виділити кілька загальних симптомів, характерних для всіх вроджених вад серця:

    зміна кольору шкірних покривів – блідість або ціаноз – залежно від типу вади;
    задишка, з’являється або підсилюється при фізичних навантаженнях;
    швидка стомлюваність, відставання у фізичному і психічному розвитку;
    діти з ВВС часто відносяться до категорії ЧДБ – часто тривало хворіють респіраторними інфекціями.

Лікування

Основним методом лікування вроджених вад серця на сьогоднішній день залишається хірургічний метод. Причому дуже важливо, щоб хірургічна корекція була проведена якомога раніше.
Вроджені вади серця блідого типу

До цієї групи належать дефекти міжпередсердної і міжшлуночкової перегородок, відкритий артеріальний проток. При кожному з даних вад є анастомоз між лівими і правими відділами серця або магістральних судин. Так як тиск в лівих відділах серця і аорті значно більше, ніж у правих, то скидання крові відбувається зліва направо. Тобто, частина артеріальної крові змішується з венозною кров’ю і знову йде в мале коло кровообігу. Це призводить до перевантаження малого (легеневого) кола кровообігу. Тому основним клінічним проявом цих вад буде задишка при фізичних навантаженнях. Блідість проявляється тільки при значному обсязі шунтування. З віком проявляються симптоми серцевої недостатності по обох колах.

Діагностика грунтується на даних ехокардіографії, або, простіше, УЗД серця.
При відкритому артеріальному протоці показано тільки хірургічне лікування.

При дефекті міжшлуночкової перегородки в нижній (м’язової) її частини можливо мимовільне закриття дефекту або значне зменшення його розмірів. Якщо ж отвір розташовується у верхній, мембранозної, частини корекція можлива тільки хірургічна.
Лікування дефекту міжпередсердної перегородки також хірургічне. В деяких випадках, коли дефект міжпередсердної перегородки є відкритим овальним вікном, даний порок може так і не проявитися серцевою недостатністю. Тому незакриті овального вікна відносять до групи малих аномалій розвитку.
Вроджені вади серця синього типу

Ця група отримала свою назву через ціанотичний кольору шкіри дітей страждають такими пороками. Синюшний колір шкіри обумовлений попаданням венозної крові з правих відділів у велике коло кровообігу.
Тетрада Фалло

Тетрада Фалло – складний вроджений порок серця. При класичному варіанті виявляють чотири ознаки: дефект міжшлуночкової перегородки, стеноз вивідного відділу правого шлуночка, декстрапозіція (неправильне розташування) аорти та гіпертрофія міокарда правого шлуночка. Так як декстрапозіція аорти є вторинною, пов’язаної з високим розташуванням дефекту міжшлуночкової перегородки, то часто говорять про відходження аорти від лівого і правого шлуночків.
Симптоми захворювання тетрада Фалло.
Основним симптомом є ціаноз, який досягає свого максимуму до році життя. Одним з постійних ознак є задишка, яка при тетраде Фалло характеризується аритмічним глибоким диханням з нормальною частотою. Досить швидко формуються «барабанні палички» і «вартові скла» – потовщення нігтьових фаланг пальців рук разом зі збільшенням розмірів та нігтьової пластинки. Найважчим проявом тетради Фалло є одишечно-цианотические напади. Механізм їх виникнення пов’язаний зі спазмом виносить відділу правого шлуночка, в результаті якого майже вся кров, збіднена киснем, з правого шлуночка потрапляє в аорту. Наслідком цього є найсильніша гіпоксія мозку, що виявляється занепокоєнням, страхом, втратою свідомості і судомами. Відсутність надходження крові до легень проявляється різким приступом задишки. Можливий летальний результат.

Лікування. Всім дітям з тетрадой Фалло показано оперативне лікування, яке проводиться в два етапи. У передопераційний період проводиться профілактика бактеріальних ускладнень антибіотиками.
Повна транспозиція магістральних судин

При цьому уроджений порок серця кров з правого шлуночка надходить в аорту, а з лівого – в легеневу артерію. Виражена задишка і ціаноз виявляються відразу після народження. Без хірургічного лікування тривалість життя хворих зазвичай не перевищує двох років.
Вроджені вади з перешкодою кровотоку
Стеноз (звуження) аорти

Звуження устя аорти створює перешкоду току крові з лівого шлуночка в аорту. Звуження може бути на рівні аортального клапана, вище або нижче нього. Мале коло кровообігу при цьому ВПС страждає від перевантаженості, а великий – від нестачі крові.
Симптомами захворювання є блідість шкіри, тахікардія, задишка, серцебиття, біль в області серця, головний біль і запаморочення, непритомність
Зазначені симптоми різко посилюються при фізичному навантаженні, тому дітям не можна займатися спортом і виконувати важкі фізичні навантаження, так як вони можуть призвести не тільки до загострення симптомів, але і до смерті дитини.
Лікування. Стеноз аорти лікується хірургічно. Лікування призначають при вираженості симптомів.
Коарктация аорти

Коарктация аорти – сегментарно звуження просвіту аорти. Протяжність ділянки стенозу може бути різною, але починається, як правило, вище місця відходження лівої підключичної артерії. Таким чином, у верхній половині тіла спостерігається підвищений артеріальний тиск, нижче – знижений артеріальний тиск та ознаки ішемії тканин. При вираженій артеріальній гіпертензії у верхній половині тіла спостерігають головний біль, нудоту, блювоту, зміна зору, часті носові кровотечі. Недостатність кровопостачання нижньої половини викликає оніміння нижніх кінцівок, відчуття повзання мурашок, слабкість при ходьбі, болі в ногах, постійно холодні ноги. При вимірюванні артеріального тиску на ногах виявляють його зниження. Зазначені симптоми різко посилюються при фізичному навантаженні.

Діагностика. Діагностика коарктації аорти зазвичай не представляє труднощі і грунтується на даних клінічної картини та інструментальних методів – ЕКГ, ехокардіографії (ЕхоКГ). Однак, іноді даний вроджений порок серця залишається нерозпізнаним, т. К. Перші місяці – рік життя діти можуть рости і розвиватися нормально.

Лікування. Лікування коарктации тільки хірургічне. Без такого лікування діти зазвичай не доживають до 2-3 річного віку.
Ізольований стеноз легеневої артерії

Стеноз легеневої артерії характеризується перешкодою току крові з правого шлуночка в мале коло кровообігу.
При невеликому стенозі ріст і розвиток дитини не порушуються, а клінічні симптоми можуть проявитися в дорослому віці. При вираженому стенозі у дитини рано виникає задишка, біль у серці, серцебиття, а пізніше – набряки на ногах, скупчення рідини в порожнинах. Таке протягом пороку вимагає оперативного лікування.
Артеріальна гіпертензія і гіпотензія у дітей

Артеріальна гіпертензія і гіпотензія найчастіше є ознаками нейро-циркуляторної (вегето-судинної) дистонії, яка крім зміни тиску проявляється задишкою, слабкістю, болями в області серця, слабкістю, стомлюваністю, невротичними розладами. Всі ці порушення мають функціональний характер і безпечні для життя і здоров’я дитини. Але все-таки краще, щоб такі діти перебували на обліку в педіатра, тому що з віком функціональні порушення можуть трансформуватися в органічні зміни.
Ревматизм

Вкрай важливо в дитячому віці не пропустити гостру ревматичну лихоманку. Її викликає β-гемолітичний стрептокок групи А. Гостра ревматична лихоманка виникає через 1-5 тижнів після перенесеної ангіни. У процесі гострої ревматичної лихоманки формуються антитіла проти власних тканин організму, але серце страждає найбільшою мірою.
Клінічні прояви. Сама лихоманка проявляється тимчасовим запаленням великих суглобів, кардитом – запаленням міокарда та ендокарда. З’являються маленькі безболісні підшкірні вузлики на ногах і руках, на шкірі можлива висипка у вигляді кільцевої еритеми. Поразка нервової системи помітно по зміні емоційної сфери та судомного синдрому у вигляді нерегулярних посмикувань – хорея. Всі прояви гострої ревматичної лихоманки носять тимчасовий характер, крім кардита. Навіть міокардит може пройти безслідно. Ревматичний ендокардит надзвичайно небезпечний, так як запалення ендокарда поширюється і на клапани серця, приводячи до формування різних набутих вад. Найчастіше уражається мітральний клапан. Формується недостатність мітрального клапана, його стеноз, або поєднання цих вад.
Якщо гостра ревматична лихоманка вчасно не розпізнана, то набутий порок серця довгий час залишається недіагностованим і прогресує. У 20-30 років починають проявлятися ознаки серцевої недостатності. Спочатку відбувається застаивание крові в малому колі кровообігу, що проявляється задишкою і нічними нападами задухи. При декомпенсації мітрального пороку виникає застій по великому колу у вигляді набряків, скупчення рідини в порожнинах і ураження внутрішніх органів.

Для профілактики придбаного мітрального пороку необхідно:

Профілактика гнійних ангін, а при їх виникненні – адекватне лікування і тільки в умовах стаціонару.
Після перенесеної гнійної ангіни необхідне спостереження дільничним педіатром протягом не менше року. Своєчасне вислуховування систолічного шуму на верхівці серця дозволяє педіатру вовремяпрінять заходи щодо запобігання виникненню мітрального пороку.

Запальні захворювання серця

Міокардит – запалення серцевого м’яза в силу різних причин. Важливим етіологічним фактором розвитку міокардиту є ревматизм. Міокардити також можуть бути наслідком бактеріальних і вірусних інфекцій, іноді алергічного процесу та інших менш значущих причин.

Клінічна картина. Міокардити проявляються слабкістю, стомлюваністю, задишкою, серцебиттям, задишкою, відчуттям важкості в грудній клітці. Якщо міокардит поєднується з ендокардитом, то виявляються ознаки формується пороку серця, при поєднанні з перикардитом – виражений больовий синдром.
Діагностика миокардитов грунтується на даних ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенологічних даних, результатах фізикального (зовнішнього огляду дитини) та лабораторного обстеження.
Лікування спрямоване на усунення причин, що викликали міокардит та профілактику ускладнень.
Нюанси дитячої кардіології

Дитяча кардіологія має свої особливості. На відміну від дорослої людини, діти рідко скаржаться на симптоми, характерні для захворювань серцево-судинної системи, тому необхідно більш ретельно проводити опитування дитини і робити упор на физикальное і інструментальне дослідження. Також слід пам’ятати, що при невеликій вираженості вади дитина довгий час може нормально рости і розвиватися, грати і бігати разом зі здоровими дітьми. Однак несвоєчасна діагностика захворювання серця може призвести до тяжкої серцевої недостатності у людини і ранньої смерті. На допомогу може прийти використання Кардіовізор. Завдяки послуг сервісу Kardi.ru серце дитини завжди буде під надійним контролем, так як кардіовізор можна використовувати навіть у домашніх умовах.
Небезпека дитячих хвороб серця

Такі вади, як тетрада Фалло, транспозиція магістральних судин та ін. Представляють безпосередню загрозу життю дитини відразу після народження. Хворих дітей або оперують, або вони незабаром вмирають. Післяопераційна летальність в цих випадках також висока.

Але багато вроджені вади серця таять в собі приховану небезпеку. При виявленні цих вад дітям рекомендують хірургічне лікування вади, але батьки відмовляються від операції, так як дитина не виглядає хворим. Коли в 20-25 років виявляються симптоми серцевої недостатності, робити операцію буває вже пізно у зв’язку з дуже високим операційним ризиком. Таким чином, людина проживає залишилися останні кілька років важким інвалідом і вмирає в молодому віці.
Рекомендації дітям з хворобами серця.

Батькам, діти яких мають хвороби серця, необхідно ретельно стежити за загальним станом здоров’я, харчуванням дитини, розпорядком дня, а також фізичної та емоційної навантаженням.
По-перше, для такої дитини потрібно скласти суворий режим праці та відпочинку, який не допускає тривалих і важких фізичних навантажень. Однак, повністю виключати фізичну активність не слід, оскільки це призведе до різкого ослаблення серцевого м’яза.

Також потрібно обмежити психоемоційні навантаження.

Важливе значення має дієта, багата повноцінними білками (м’ясо, яйця, риба, сир), свіжими фруктами і овочами, в яких міститься калій і магній (сухофрукти, відвари з них).
Для профілактики хвороб серця у дітей, найважливішою мірою є своєчасне виявлення і лікування бактеріальних і вірусних інфекцій. Це особливо стосується гнійної ангіни. Не варто забувати про загартовування і фізкультури.

Також необхідно пам’ятати про проходження регулярних оглядів у педіатра і дитячого кардіолога. У наші дні з’явилася унікальна можливість моніторингу дитячої серця. Завжди існувала трудність аналізу ЕКГ малюків у зв’язку з особливостями роботи дитячої серцево-судинної системи. Завдяки сервісу Kardi.ru сьогодні з’явилася можливість стежити за дитячим здоров’ям, а саме за роботою маленького сердечка, за допомогою Кардіовізор. Користуючись послугами Kardi.ru батьки завжди будуть в курсі стану здоров’я свого улюбленого чада. Неоціненну допомогу сервіс Kardi.ru може надати при моніторингу серця прооперованих дітей, так як після важкої операції на серці висока ймовірність виникнення ускладнень. На даному етапі життя дитини кардіовізор завжди може бути поруч і надати допомогу при виявленні насувається патологічного стану.

Comments are closed.