Середнє вухо.

До середнього вуха (auris media) відносяться барабанна порожнина з її вмістом і слухова труба.
Барабанна порожнина

Барабанна порожнина (cavum tympani), що розташовується в барабанної частини скроневої кістки, має неправильну кубовидної форму; обсяг її 0,9-1 см3. Порожнину вистелена плоским, місцями кубічним епітелієм, знаходяться на тонкої сполучнотканинною підстилці. Стінки, обмежують барабанну порожнину, межують з важливими анатомічними утвореннями: внутрішнім вухом, внутрішньої яремній веною, внутрішньої сонної артерією, осередками соскоподібного відростка і порожниною черепа. Резлічают шість стінок: лабіринтового, перетинчастих, сонну, сосцевидную, Покришечная і яремну.

Лабіринтова стінка барабанної порожнини (paries labyrinthicus) медіальна, утворена частиною внутрішнього вуха, передоднем лабіринту. Ця стінка містить два отвори: ямочку вікна переддвер’я (fossula fenestrae vestibuli), розташовану в задній частині стінки, і вікно равлики (fenestra cochleae), затягнуте вторинною барабанною перетинкою (membrana tympani secundaria), яка розтягується під тиском рідини перилімфатична простору внутрішнього вуха. За рахунок цієї властивості збільшується обсяг перилімфатична простору і забезпечується коливання його рідини. У вікно передодня вставлено підставу стремена – третьої слухової кісточки. Між підставою стремени і краями вікна мається сполучнотканинна перетинка, яка утримує слухову кісточку на місці та забезпечує герметичність передодня внутрішнього вуха.

Перетинчаста стінка (paries membranaceus) латеральна. У нижній частині складається з барабанної перетинки, а вище неї утворена кісткою, в якій є надбарабанний кишеню (recessus epitympanicus). У ньому розміщуються дві слухові кісточки, головка молоточка і ковадло (рис. 556).
556. Барабанна перетинка (А), середнє (Б) і внутрішнє (В) вухо. 1 – canalis semicircularis posterior; 2 – canalis semicircularis anterior; 3 – tendo m. stapedii; 4 – n. facialis; 5 – n. vestibulocochlearis; 6 – cochlea; 7 – m. tensor tympani; 8 – tuba auditiva; 9 – meatus acusticus externus; 10 – stapes; 11 – pars tensa membranae tympani; 12 – recessus epitympanicus; 13 – capitulum mallei; 14 – incus

Сонна стінка (paries caroticus) передня, обмежує канал внутрішньої сонної артерії. У верхній частині цієї стінки знаходиться барабанне отвір слухової труби (ostium tympanicum tubae auditivae). Слухова труба з’єднує барабанну порожнину з порожниною носоглотки, регулюючи тиск повітря в барабанній порожнині.

Сосцевидная стінка (paries mastoideus) задня, відмежовує порожнину від соскоподібного відростка. Містить ряд підвищень і отворів: пірамідальне піднесення (eminentia pyramidalis), в якому знаходиться m. stapedius, виступ бічного напівкружних каналу (prominentia canalis semicircularis lateralis), виступ лицьового каналу (prominentia canalis facialis), сосцевидную печеру (antrum mastoideum), що межує із задньою стінкою зовнішнього слухового проходу.

Покришечная стінка (paries tegmentalis) верхня, має куполоподібну форму (pars cupularis) і відокремлює порожнину середнього вуха від порожнини середньої черепної ямки.

Яремна стінка (paries jugularis) нижня, відділяє барабанну порожнину від ямки внутрішньої яремній вени, де розташовується її цибулина. У задній частині яремної стінки мається шилоподібний виступ (prominentia styloidea), слід від тиску шіловідного відростка.
Слухові кісточки

Слухові кісточки (ossicula auditus) включають молоточок (malleus), ковадло (incus) і стремено (stapes) (рис. 557).
557. Слухові кісточки, праві. 1 – articulatio incudomalleolaris; 2 – crus breve incudis; 3 – incus; 4 – crus longum incudis; 5 – articulatio incudostapedia; 6 – stapes; 7 – manubrium mallei; 8 – malleus; 9 – processus anterior; 10 – caput mallei

Молоточок. У молоточка виділяють шийку (collum mallei) і рукоятку (manubrium mallei). Головка молоточка (caput mallei) з’єднується ковадлі-молоточковим суглобом (articulatio incudomallearis) з тілом ковадла. Рукоятка молоточка зростається з барабанною перетинкою, а до шийки молоточка прикріплюється м’яз, натягують барабанну перетинку (m. tensor tympani).

Ковадло. Ковадло, завдовжки 6-7 мм, складається з тіла (corpus incudis) і двох ніжок: короткою (crus breve) і довгою (crus longum). Довга ніжка несе чечевицеподібних відросток (processus lenticularis), зчленовується ковадлі-стременах суглобом з головкою стремена (articulatio incudostapedia).

Стремено. Стремено має головку (caput stapedis), передню і задню ніжки (crura anterius et posterius) і підстава (basis stapedis). До задньої ніжці прикріплюється стременцевий м’яз (m. stapedius). Підстава стремени вставлено в овальне вікно передодня лабіринту. Кільцева зв’язка (lig. anulare stapedis) у вигляді перетинки, що знаходиться між підставою стремени і краєм овального вікна, забезпечує рухливість стремена при впливі повітряних хвиль на барабанну перетинку.
М’язи слухових кісточок

До слуховим кісточках прикріплюють дві поперечнополосатиє м’язи. 1. М’яз, натягують барабанну перетинку (m. tensor tympani), бере початок від стінок м’язово-трубного каналу скроневої кістки і прикріплюється до шийки молоточка.

Функція. Відтягуючи всередину барабанної порожнини рукоятку молоточка, напружує барабанну перетинку, тому барабанна перетинка напружена і увігнута в порожнину середнього вуха іннервація (V пара нервів).

2. М’яз стремена (m. stapedius) починається в товщі пірамідального піднесення соскоподібного стінки барабанної порожнини і прикріплюється до задньої ніжці стремена.

Функція. Скорочуючи, виводить з отвору підставу стремена (іннервація VII пара нервів). При сильних коливаннях слухових кісточок разом з попередньою м’язом утримує слухові кісточки, зменшуючи їх зміщення.

Слухові кісточки, сполучені суглобами, і м’язи середнього вуха забезпечують проведення повітряних коливань різної інтенсивності.
Слухова труба

Слухова труба (tuba auditiva) повідомляє барабанну порожнину з порожниною носоглотки. Слухова труба має кісткову та хрящову частини. Кісткова частина (pars ossea), довжиною 6-7 мм і діаметром 1-2 мм, знаходиться в скроневої кістки, хрящова (еластичний хрящ) (pars cartilaginea), довжиною 2,3-3 см і діаметром 3-4 мм, – в товщі латеральної частини стінки носоглотки. Від хрящової частини слухової труби беруть початок mm. tensor veli palatini, palatopharyngeus, levator veli palatini. Завдяки цьому при ковтанні розкривається слухова труба і вирівнюється тиск повітря в носоглотці та середньому вусі.
558. Розріз равлика внутрішнього вуха. 1 – scala vestibularis; 2 – ductus cochlearis; 3 – scala tympani; 4 – n. cochlearis; 5 – modiolus; 6 – кісткова стінка равлики; 7 – membrana spiralis; 8 – lamina spiralis 6ssea; 9 – membrana tectoris

Внутрішня поверхня труби покрита миготливим епітелієм; в слизовій оболонці є слизові залози (gll. tubariae) і скупчення лімфатичної тканини. Вона добре розвинена і утворює трубну мигдалину в гирлі носоглоточного отвору труби.

Comments are closed.