Середній мозок.

Середній мозок (mesencephalon) походить з середнього (третього) мозкового міхура. Він розташовується на підставі черепа, в середині середньої черепної ямки. Ззаду середній мозок прикритий задньою частиною мозолистого тіла і потиличною долями півкуль мозку.

Середній мозок складається з двох основних частин. 1. Дах середнього мозку (tectum mesencephali) знаходиться під валиком мозолистого тіла (splenium corporis callosi). На ній розташовані пластинка (lamina tecti), два верхніх і два нижніх горбка (colliculi superiores et inferiores) (рис. 467). Верхні і нижні горбки мають відповідні ручки (brachia colliculorum superiora et inferiora), які пов’язані з латеральним і медіальний колінчатими тілами (див. Проміжний мозок). Верхнє двухолмие містить ядра, в яких здійснюється перемикання зорових імпульсів з одного нейрона на інший, в нижньому двухолмія – перемикання слухових нейронів. Від ядер верхніх двухолмія починається покришечно-спинномозкової шлях (tr. tectospinalis).

2. Ніжки великого мозку (pedunculi cerebri) поділяються на покришку (tegmentum) і підстава (basis) (рис. 468). У центрі покришки проходить водопровід великого мозку (aqueductus cerebri), довжиною 16 мм і діаметром 0,8 x1 мм, що представляє перетворену порожнину третього мозкового міхура. Він з’єднує між собою III і IV мозкові шлуночки. На вентральній поверхні водопроводу великого мозку є центральна сіра речовина (substantia grisea centralis), що включає ядра III і IV пар черепних нервів.
468. Поперечний зріз середнього мозку. 1 – colliculus superior; 2 – nucl. n. oculomotorii; 3 – corpus geniculatum mediale; 4 – nucl. ruber; 5 – pedunculus cerebri; 6 – tr. corticopontinus; 7 – substantia nigra; 8 – tr. corticospinalis et nuclearis; 9 – tr. corticopontinus; 10 – III пари; 11 – lemniscus medialis; 12 – fasc. longitudinalis medialis; 13 – tr. spinotectal; 14 – aqueductus cerebri

На рівні верхніх горбків даху розташовується велике ядро ​​окорухового нерва (nucl. n. Oculomotorii), яке включає дрібні ядра: 1) заднелатеральной (nucl. posterolaterals); 2) переднемедіальное (nucl. anteromedianis); 3) центральне хвостове (nucl. caudalis centralis ); 4) додатковий (nucleus асcessorius) (Якубовича – Едінгера – Вестфаля). Заднелатеральной ядро ​​іннервує зовнішні м’язи очного яблука. Відповідно нижнього двухолмія лежать два ядра блокового нерва (nucl. n. Trochlearis) (IV пара). Латеральні центрального сірої речовини розташовуються мезенцефаліческая ядро ​​трійчастого нерва (nucl. tr. Mesencephalici n. Trigemini) і сітчасте освіту середнього мозку formatio reticularis. Безпосередньо під центральною сірою речовиною лежить медіальний подовжній пучок (fasc. longitudinalis medialis), що координує функцію III, IV, V, VI, VIII черепних нервів. Із зовнішнього боку від ретикулярної формації розташовується медіальна петля (lemniscus medialis), що складається з волокон різних видів шкірної, суглобової і м’язової чутливості. Вентральні всіх описаних утворень є парні червоні ядра (nucl. ruber) овальної форми, довжиною 12-15 мм і діаметром 7 мм. У задній їх частині розташовуються гігантські клітини, від яких відходять волокна красноядерно-спинномозкового шляху (tr. rubrospinal), перехресні по виході з ядер. В інших відділах червоного ядра є дрібні клітини, до яких направляються волокна через верхні ніжки від зубчастих ядер мозочка.

Через підставу ніжок мозку проходять нервові волокна від кори півкуль до рухових ядер черепних нервів – це кортико-ядерні волокна пірамідного шляху (tr. corticonuclearis), потім до власних ядер мосту – скронево-лобномостовой шлях, який поділяється на самостійні пучки, що беруть початок від скроневих і лобових областей: tr. temporopontinus і tr. frontopontinus. У підставі ніжок розташовані корково-спинно-мозкові волокна пірамідного шляху, що прямують до рухових ядер спинного мозку (tr. corticospinalis). Всі ці волокна і провідні шляхи розташовуються в певній послідовності, як зображено на мал. 465.

Між ніжками великого мозку перебуває міжніжкова ямка (fossa interpeduncularis), дно якої сформовано заднім продірявленою речовиною (substantia perforata posterior). У цьому речовині є скупчення клітин у вигляді міжножковою ядра (nucl. interpeduncularis).

Між основою і покришкою середнього мозку розташовується чорна речовина (substantia nigra), яке є місцем перемикання екстрапірамідних шляхів.

Вікові особливості. У новонароджених і дітей до 7 років водопровід мозку більш широкий, ніж у дорослого. Провідні шляхи, крім корково-мостових, покриті мієлінової оболонкою. У червоних ядрах, чорній субстанції пігментація закінчується до 16 років.

Comments are closed.