ROR / RZR рецептори: коактіватори і корепрессори.

Як і у випадку інших ядерних рецепторів, для прояву функціональної активності (трансактіваціі) членів підродини ROR / RZR необхідна С-кінцева послідовність, що відповідає активаційної функції 2 (AF2), яка забезпечує взаємодію рецепторів з коактіваторамі [Bagchi, ea 1998]. Області AF2 в RZRбета і рецепторі ретиноєвої кислоти RARaльфа взаємозамінні, що свідчить про подібність спектрів взаємодіючих з цими рецепторами коактіваторов. (Разом з тим на відміну від AF2 RAR і рецепторів тиреоїдних гормонів (T3R) AF2 RZRбета не здатна функціонувати автономно, що припускає вплив решти частини молекули рецептора на конформацію області AF2 або недостатність однієї AF2 у створенні повноцінної поверхні взаємодії з коактіваторамі [Greiner, ea 1996 ]. В той же час АF2-область RORaльфа здатна функціонувати автономно [Atkins, ea 1999].) Усередині підродини RORaльфаl і RORгамма також взаємодіють з подібними спектрами коактіваторов: при спільній трансфекції гібридного рецептора Gal4 (DBD)-RORгамма і повнорозмірних RORaльфаl або RORгамма останні гальмували активність гібридного білка [Medvedev, ea 1996]. Прилеглий до AF2 області С-кінцевий фрагмент лігандсвязивающего домену рецепторів, мабуть, здатний взаємодіяти з корепрессорамі, про що свідчать репресія транскрипції репортерний гена варіантом RZRбета з делеції AF2, зняття репрессорной активності подальшої делецією лігандсвязивающего домену з С-кінця і репресія транскрипції гібридним білком , що містить ДНК-зв’язуючий домен Gal4 і фрагмент RZRбета, з альфа-спіралями 6-11 лігандсвязивающего домену [Greiner, ea 1996].

Встановлено зв’язування з рецепторами підродини коактіватора рЗ00, інших транскрипційних факторів – MyoD, факторами bHLH, причому ці взаємодії, мабуть, здійснюються різними поверхнями рецептора [Lau, ea 1999]. За допомогою системи подвійних гібридів показано взаємодію RORaльфа з коактіваторамі GRIP-1 (білком-1, взаємодіючим з рецептором глюкокортикоїдів) і РВР (білком, що зв’язує рецептор, що активується P220, DR1P205 (проліфератором пероксисом).

Цікаво, що на відміну від рецепторів стероїдних, тиреоїдних і ретіноідной гормонів взаємодія RORaльфа з коактіваторамі може відбуватися і у відсутність ліганда [Atkins, ea 1999], що знаходиться у відповідності з конститувною активністю ROR / RZR.

Comments are closed.