Рецептори: функціональна активність в очищеному вигляді.

Функціональна активність виділених та очищених рецепторів продемонстрована тільки для рецепторів ацетилхоліну і стероїдних гормонів. “Реконструкція” рецепторів стероїдних гормонів зазвичай проводиться шляхом інкубації з ядрами, виділеними з тих же клітин, з яких виділялися ці рецептори, або з інших, у тому числі і таких клітин, які не мають рецепторів стероїдних гормонів і тому в фізіологічних умовах не чутливі до стероїдам. В обох випадках вдається виявити проникнення рецепторів (у комплексі з гормонами) в ядро, збільшення кількості ділянок зв’язування РНК-полімерази на хроматині, а потім – синтез мРНК. Типи мРНК, що утворюються під дією стероїдів, визначаються насамперед ядром цих клітин. Чутливість до стероїдів ядер, отриманих з “некомпетентних” клітин, свуідетельствует про те, що регуляція шляхом індукції – репресії властива всім клітинам, але прояв цього механізму регуляції визначається наявністю рецепторів. Слід зазначити, що відомі випадки, коли клітина має функціонально активні рецептори стероїдів, проте регуляція клітини гормонами не проявляється. Це спостерігається в онтогенезі тварини (рецептори і стероїдні гормони з’являються раніше, ніж гормонзавісімих механізми регуляції транскрипції), а також при деяких патологічних станах організму.

Детальний обговорення величезного масиву біохімічних даних, що відносяться до функціонування рецепторів (номенклатура агоністів і антагоністів, характеристика підтипів, фармакологічні аспекти і т.д.) виходить за рамки даного огляду (див., наприклад, Воєйков, 1984; Сергєєв, Шимановський, 1987).

Comments are closed.