Раптова серцева смерть.

Існують різні визначення раптової серцевої смерті.
Myerburg і ​​Castellanos (2001) наводять наступне визначення:
Раптова серцева смерть – це ненасильницька, обумовлена ​​захворюваннями серця смерть, маніфестувати раптовою втратою свідомості в межах 1 год від моменту появи гострих симптомів, при цьому попереднє захворювання серця може бути відомо або невідомо, але смерть завжди несподівана.
Подібні визначення наводяться також експертами ВООЗ (1964, 1979), відмінність полягає лише в термінах настання серцевої смерті. Експерти ВООЗ вважають, що раптова серцева смерть настає протягом 1-6 годин з моменту появи перших ознак серцевого нападу.
В залежності від тривалості інтервалу між початком серцевого нападу і моментом настання смерті розрізняють миттєву серцеву смерть (хворий гине протягом декількох секунд, тобто практично миттєво) і швидку серцеву смерть (хворий гине протягом години). У США щорічно вмирає раптово близько 300 000-400 000 чоловік, що складає близько 0.1-0.2% від числа всіх жителів. Майже 50% всіх випадків смерті від серцево-судинних захворювань припадає на раптову серцеву смерть.
Близько 80% випадків раптової серцевої смерті обумовлені ішемічною хворобою серця (Н. А. Мазур, 1999). Така раптова смерть може бути позначена, як раптова коронарна смерть. У класифікації ІХС зазначено, що однією з форм ІХС є раптова коронарна смерть, якої можна дати наступне визначення.
Раптова коронарна смерть (первинна зупинка серця) як форма ішемічної хвороби серця – це смерть у присутності свідків, яка настала миттєво або в межах 1 ~ 6 год, обумовлена ​​найбільш часто фібриляцією шлуночків і не пов’язана з наявністю ознак, що дозволяють поставити який-небудь інший, окрім ішемічної хвороби серця, діагноз.
Далі мова піде про раптової серцевої смерті, так як клінічні прояви раптової кардіальної і коронарної смерті однакові.
Існують певні вікові та статеві особливості раптової серцевої смерті.
Виділяють два вікових типу раптової серцевої смерті: серед новонароджених (у перші 6 місяців життя) і у дорослих (у віці 45-75 років) (Burch і співавт., 1965). Серед новонароджених частота раптової серцевої смерті становить близько 0.1-0.3%. У віці 1-13 років тільки 1 з 5 випадків раптової смерті обумовлений захворюваннями серця, у віці 14-21 рік цей показник зростає до 30%, а в середньому і літньому віці 88% всіх випадків раптової смерті є раптовою серцевою смертю.
Є і статеві відмінності в частоті раптової серцевої смерті. Раптова серцева смерть у молодому та середньому віці відзначається у чоловіків в 4 рази частіше, ніж у жінок, у віці 45-64 років у чоловіків раптова серцева смерть реєструється в 7 разів частіше в порівнянні з жінками і тільки у віковій групі 65-74 роки частота раптової серцевої смерті у чоловіків і жінок виражається співвідношенням 2:1.
Таким чином, частота раптової серцевої смерті зростає в міру збільшення віку і більш висока у чоловіків порівняно з жінками.
Етіологія

Основні причини раптової кардіогенний смерті, наведені нижче.
Основні причини раптової серцевої смерті (Myerburg, Castellanos, 2001, с изм.)
Атеросклероз коронарних артерій
Хронічна ішемічна хвороба з транзиторним дисбалансом потреби міокарда в кисні і його надходженням
Гострий інфаркт міокарда
Постінфарктний кардіосклероз
Вроджена патологія коронарних артерій
Аномальне відходження від легеневої артерії
Відходження лівої коронарної артерії від правого синуса Вальсальви
Коронарна артеріовенозна фістула
Гіпоплазія або аплазія коронарний артерій
Відходження правої коронарної артерії від лівого синуса Вальсальви
Коронарних-Інтракардіальні шунт
Коронарний артеріїт
Вузликовий поліартеріїт, системна склеродермія, гігантоклітинний артеріїт
Хвороба Кавасакі
Сифілітичний стеноз гирла коронарних артерій
Емболія коронарних артерій
Ендокардит з ураженням аортального чи мітрального клапанів
Штучний аортальний або мітральний клапан з тромбозом
Тромби на клапанах або пристінковий тромб лівого шлуночка
Змішана механічна обструкція коронарних артерій
Розшарування коронарної артерії при синдромі Марфана
Розшарування коронарної артерії при вагітності
Пролабування поліпа аортального клапана в гирлі коронарної артерії
Розшарування або розрив синуса Вальсальви
Функціональна обструкція коронарних артерій
Спазм коронарних артерій на тлі атеросклерозу або без атеросклеротичного ураження
Міокардіального «містки»
Захворювання, що викликають гіпертрофію міокарда
Артеріальна гіпертензія без атеросклерозу коронарних артерій
Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка у хворих на ІХС
Гіпертрофія міокарда при клапанних вадах серця
Гіпертрофічна кардіоміолатія
Первинна або вторинна легенева гіпертензія
Захворювання міокарда, що призводять до серцевої недостатності
Хронічна застійна серцева недостатність
ішемічна кардіоміопатія ідіопатична дилатаційна кардіоміопатія алкогольна кардіоміопатія гіпертонічне декомпенсированное серце постміокардітіческій кардіосклероз
післяродова кардіоміопатія
Гостра серцева недостатність
масивний гострий інфаркт міокарда
гострий міокардит
гостра алкогольна кардіолатія
зовнішні та внутрішні розриви серця
Запальні, пухлинні і дегенеративні захворювання міокарда
Вірусний міокардит
Міокардит при васкулітах
Саркоїдоз
Амілоїдоз
Гемохроматоз
Ідіопатичний гігантокпеточний міокардит
Хвороба Чагаса
Внутрішньосерцеві гангліоніти
Аритмогенна дисплазія правого шлуночка
Нейром’язові захворювання (м’язові дистрофії, атаксія Фрідрейха, міотонічна дистрофія)
Пухлини (доброякісні, злоякісні, первинні, метастатичні, внутріміокардіальних, внутрішньосерцеві обструктивні)
Хвороби клапанів серця
Звуження устя аорти, недостатність клапана аорти
Розрив мітрального клапана
Пролапс мітрального клапана
Ендокардит
Дисфункція штучного клапана
Вроджені вади серця
Стеноз клапанів аорти або легеневої артерії
Синдром Ейзенменгера
Патологія електрофізіологічних процесів у серці
Порушення провідної системи (фіброз системи Пуркіньє – первинна дегенерація або хвороба Ленегра; вторинний фіброз і кальцифікація або хвороба Леві; поствірусний фіброз провідної системи; вроджені порушення провідної системи)
Придбані і вроджені форми подовження інтервалу QT
Блокада правої ніжки пучка Гіса і підйом сегмента ST при відсутності ішемії
Фібриляція шлуночків відомої або невідомої етіології, в тому числі
фібриляція
Електрична нестабільність міокарда, обумовлена ​​впливом
факторів і центральною нервовою системою
Катехоламінзавісімая летальна аритмія Обумовлена ​​впливом центральної нервової системи
Причини змішаного характеру
Раптова серцева смерть внаслідок екстремальної фізичного навантаження
Травма області серця
Механічні перешкоди венозному поверненню крові (гостра тампонада серця, масивна тромбоемболія легеневої артерії, гострий
тромбоз)
Аневризма аорти
Токсико-метаболічні порушення (електролітні, метаболічні порушення, проарітміческій ефект антиаритмічних засобів і засобів)
У таблиці не наведені причини раптової серцевої смерті дітей.
В осіб молодого віку найбільш частими причинами раптової серцевої смерті є запальні захворювання міокарда, кардіоміопатії, синдром подовженого інтервалу QT, вади серця (зокрема, звуження гирла аорти), аномалії грудної аорти при синдромі Марфана, аномалії коронарних артерій, порушення серцевого ритму та провідності, іноді – недіагностованого коронарний атеросклероз.
Основними факторами, що провокують раптову серцеву смерть серед осіб молодого віку, є: фізична екстремальне перенапруження (наприклад, під час спортивних змагань); вживання алкоголю і наркотиків (наприклад, кокаїн викликає сильний і тривалий спазм коронарних артерій аж до розвитку інфаркту міокарда); прийом деяких лікарських засобів (наприклад, трициклічні антидепресанти здатні викликати значне уповільнення проведення збудження); виражені електролітні порушення; алкогольні ексцеси (особливо вживання алкогольних сурогатів).
У осіб старше 40 років, особливо у літніх і старих, основною причиною раптової серцевої смерті є ІХС, причому мова йде, як правило, про важкому стенозуючому атеросклерозі двох або трьох основних коронарних артерій. Зазвичай на аутопсії таких хворих виявляються ерозії або надриви в атеросклерозних бляшках, ознаки асептичного запалення і нестабільності бляшок, пристінкові тромбози коронарних артерій і значна гіпертрофія міокарда. У 25-30% хворих виявляються вогнища некрозу в міокарді.

Comments are closed.