Пухлини суглобів. Пухлини синовіальної тканини.

Суглоб це складна анатомо-функціональна структура, в будові якої беруть участь різні тканини мезенхимного генезу, складові синовіальну оболонку, фіброзну капсулу, кістка, що покриває її гіаліновий хрящ, периартикулярні тканини та ін Всі вони можуть стати джерелом пухлинного росту або пухлиноподібних утворень, які необхідно відрізняти від бластів. Загальноприйнятою класифікації пухлин суглобів не існує. Найбільш повною є класифікація, запропонована Р. Саnoso.

I. Пухлини з синовіальної диференціюванням:
1) синовіальна саркома;
2) доброякісна синовіома без гігантських клітин,
3) доброякісна гігантоклітинна синовіома (нодулярний теносіновіт за класифікацією ВООЗ)

II. Пухлини, спірні щодо їх належності до синовіальної тканини:
1) світлоклітинного саркома сухожиль і апоневрозів.
2) епітеліоїдна саркома
пухлина суглоба

III. Пухлини без синовіальної днфференціровкі:
фіброма, ліпома, ангіома і т. п.

IV. Пухлиноподібних процеси в суглобах:
1) пігментний віллонодулярний снновіт,
2) синовіальний хоідроматоз,
3) дифузний синовіальний ліпоматоз

Ця класифікація дає уявлення про всіх можливих пухлинах і опу холеподобних процесах, що виникають у синовіальних органах, тобто в суглобах, слизових сумках і сухожильних піхвах. Багато хто з перерахованих в ній процесів, в тому числі і бластома, є спірними у відношенні гістогенезу та гістологічної приналежності, тому в даній главі ми обмежимося тільки пухлинами з чіткою синовіальної диференціюванням і опухолеподобнимн процесами, що вимагають диференціальної діагностики. Решта, перераховані в наведеній класифікації процеси, будуть викладатися у відповідності з тим місцем, яке вони займають у Класифікації пухлин м’яких тканин ВООЗ.

У синовіальній оболонці розрізняють інтиму і адвентіцію. Інтиму складається з одного або декількох шарів покривних клітин уплощенно-кубічної форми, що нагадують клітини ендотелію або епітелію н лежать на кле-точно-волокнистої сполучнотканинної основі. Остання утворює сосочки, що виступають в просвіт синовіальної порожнини і покриті такими ж клітинами.

Адвентіція складається зі сполучної тканини, багатої кровоносними і лімфатичними судинами і містить у своїй основі серед волокнистих структур велика кількість клітин: фіброціти, базофілів, гістіоцитів Гістогенез клітин інтими спірне. Деякі вважають їх похідними целома, близькими до мезотелию очеревини, плеври і т. п., і називають десмальним епітелієм.

Більшість авторів розглядають покривні клітини синовіальної оболонки як похідні підлягають її шарів, тобто як своєрідно преформовані клітини мезенхнмного походження. Аналіз взаємозв’язку покривних клітин н підлягають структур показує їх генетичну єдність базальна мембрана в інтимі відсутня, лише на окремих ділянках інтиму відокремлена схожими на базалькую мембрану волокнистими структурами (помилкова базальна мембрана), покривні клітини з’єднані відростками цитоплазми з глубоколежащімн елементами. При травмі, запаленні з подальшою регенерацією синовіальних структур вдається простежити всі перехідні форми між покривними і підлягаючими клітинами. Покривні клітини називають сіновіобластамі, або синовіальними клітинами, так як в їх функцію входить вироблення синовиального муцину. В ході запалення і регенерації в синовіальній оболонці можуть утворюватися острівці хряща, кісткові балки. У цих же умовах покривні клітини розмножуються і можуть перетворюватися в багатоядерні гігантські елементи. Сполучна тканина адвеітнціі часто піддається гіалінозу.

Пухлини сухожильних піхв, суглобових і слизових сумок, зберігаю щие ту чи іншу ступінь синовіальної диференціювання, називають сіновіаломамі (синовіома). Останні існують у доброякісному і зло якісному варіантах. У переважній більшості випадків вони локалізуються там, де є синовіальні структури. Однак ці пухлини можуть виникати всюди, де знаходяться сухожилля, фасції, апоневрози. Доведено також можливість виникнення нових синовіальних утворень, наприклад в зоні неоартрозов. Встановлено велика різноманітність локалізації сіновном. Вони описані на бічній поверхні шиї, в гортані, глотці, області дна порожнини рота, діафрагмі, передній черевній стінці, товщі грудної стінки, що приводить каналі стегна, на спині і т. д.

Comments are closed.