Псоріатичний артрит


Псоріатичний артрит – хронічне запальне захворювання суглобів, що виникає у хворих на псоріаз.


Епідеміологія

Артрит виникає приблизно в 8-10% випадків у хворих на псоріаз. Частіше розвивається на тлі псоріатичного ураження шкіри, однак у 15-25% пацієнтів може бути першим симптомом захворювання. Відсутня також кореляція між виразністю суглобового і шкірного синдромів.


Класифікація

Єдиної класифікації псоріатичного артриту не існує.

Класифікація клінічних форм псоріатичного артриту (Moll J., Wright V., 1973):
• асиметричний олігоартріт;
• артрит дистальних МФС;
• симетричний ревматоідноподобний артрит;
• мутілірующій артрит;
• псоріатичний спондиліт.


Етіологія і патогенез

Етіологія невідома.
Вважається, що основну роль у розвитку псоріатичного артриту грають іммунопатологичеськіє механізми, що приводять до пошкодження синовіальної мембрани і розвитку запалення. Встановлено асоціації псоріатичного артриту з деякими антигенами тканинної сумісності: HLA-B28, HLA-B27, HLA-B39, HLA-B17, HLA-B38 і т.д. Виявлено зниження загального та іонізованого кальцію в сироватці крові.


Клінічні ознаки і симптоми псоріатичного артриту

Діагностичні критерії псоріатичного артриту по Mathies (1974)
• Поразка дистальних МФС кистей і стоп, зокрема великих пальців стоп. Суглоби болючі, припухлі, шкіра над ними синюшна або багрово-синюшна.
• Одночасне ураження п’ястно-фалангового або плюснефалангового проксимального і дистального МФС одного і того ж пальця («палець-сосиска»).
• Раннє ураження великого пальця стопи.
• талалгіі – біль у п’ятах.
• Наявність шкірних псоріатичних висипань або псоріатичного ураження нігтів.
• Випадки псоріазу у родичів.
• Негативні реакції на РФ.
• Рентгенологічні прояви: остеолізис з разноосевимі зміщеннями кісток, періостальних накладення, відсутність навколосуглобового остеопорозу.
• Рентгенологічні ознаки паравертебральних осифікації.
• Клінічні або рентгенологічні ознаки сакроилеита.

Діагноз псоріатичного артриту достовірний при наявності 3 критеріїв, причому серед них мають бути обов’язково присутніми 5-й, 6-й або 8-й критерії. При виявленні РФ для підтвердження діагнозу необхідна наявність ще 2 критеріїв, серед них повинні бути обов’язково присутніми 5-й і 8-й.

Діагностичні критерії та критерії виключення псоріатичного артриту по Е.А. Агабабова і співавт. (НДІ ревматології РАМН, 1989)

Діагностичні критерії:
• псоріаз:
– Псоріатичні висипання на шкірі (+5 балів);
– Псоріаз нігтьових пластинок (+2 бали);
– Псоріаз шкіри у близьких родичів (+1 бал);
• артрит дистальних МФС пальців кистей (+5 балів);
• артрит трьох суглобів одного і того ж пальця кисті (осьове ураження) (+5 балів);
• різноспрямовані підвивихи пальців рук (+4 бали);
• асиметричний хронічний артрит (+2 бали);
• багряно-синюшне забарвлення шкіри (+5 балів);
• «сосиськообразний» деформація пальців кистей (+5 балів);
• паралельне протягом шкірного і суглобового синдромів (+4 бали);
• біль і ранкова скутість в будь-якому відділі хребта, що зберігається протягом 3 міс (+1 бал);
• відсутність РФ в крові (+2 бали);
• Акральний остеолізис (+5 балів);
• анкілоз дистальних МФС кистей і / або плюснефалангових суглобів (+5 балів);
• рентгенологічні ознаки сакроилеита (+2 бали);
• сіндесмофіти або паравертебральні оссифікати (+4 бали).

Критерії виключення псоріатичного артриту:
• відсутність псоріазу (-5 балів);
• виявлення РФ в крові (-5 балів);
• ревматоїдні вузлики (-5 балів);
• тофуси (-5 балів);
• тісний зв’язок суглобового синдрому з кишковою або урогенітальною інфекцією (-5 балів).

При сумі балів:
16 – псоріатичний артрит класичний; 11-15 – псоріатичний артрит імовірний; 8-10 – псоріатичний артрит малоймовірний; 7 і менше балів – діагноз псоріатичного артриту відкидається.
Особливою формою псоріатичного артриту є злоякісна форма псоріатичного артриту (ЗФПА). Зазвичай зустрічається у чоловіків, частіше при пустульозному псоріазі і псориатической еритродермії. Характерний системний характер перебігу процесу. Перебіг гострий або підгострий, розвивається генералізована поразка суглобів і шкірного покриву, висока лихоманка, лейкоцитоз, підвищення ШОЕ, анемія, диспротеїнемія, атрофія м’язів, нерідко ураження внутрішніх органів, швидкий розвиток анкилозов, резистентність до проведеної терапії.

Comments are closed.