Пристінкові гілки нижньої порожнистої вени.

1. Серединна крижова вена (v. sacralis media) бере початок від венозного крижового сплетення і впадає в початкову частину нижньої порожнистої вени.

2. Поперекові вени (vv. lumbales) починаються в м’язах бічної стінки живота. У них впадають задня м’язова і спинна гілки. Близько діафрагми вони утворюють v. lumbalis ascendens, триваючу в грудну порожнину у вигляді v. azygos і v. hemiazygos, а внизу анастомозують з v. iliolumbalis, що впадає в загальну клубову вену. Поперекові вени з’єднуються з хребетними венозними сплетеннями.

3. Відня і сплетення хребетного стовпа в залежності від топографії поділяються на внутрішнє та зовнішнє хребетні сплетення (рис. 422), які вгорі поширюються до черепа, а внизу – до кінця крижового каналу, анастомозіруя з венами та венозними синусами голови і шиї, грудей, живота і тазу:
422. Венозні сплетення хребетного стовпа. 1 – внутрішнє заднє позвоночное сплетіння; 2 – внутрішнє переднє позвоночное сплетіння; 3 – вени тіла хребця; 4 – заднє зовнішнє позвоночное сплетіння; 5 – переднє зовнішнє позвоночное сплетіння

а) внутрішні хребетні венозні сплетення (plexus venosi vertebrates interni) розташовуються в хребетному каналі в епідуральному просторі (endorachis) і умовно поділяються на передню і задню частини. Передня частина покриває задню поверхню тіл хребців і міжхребцевих дисків. У ці сплетення впадають широкі вени тіл хребців і міжхребцевих отворів. У заднє внутрішнє позвоночное сплетіння вливаються більш тонкі вени від дужок хребців і їх зв’язок;

б) зовнішні хребетні венозні сплетення (plexus venosi vertebrales externi) обплітають поперечні, остисті відростки і тіла хребців. У цьому плетиві виділяють переднє і заднє хребетні сплетення.

Переднє зовнішнє позвоночное сплетіння розташовується на тілах, міжхребцевих дисках і м’язах, прилеглих до хребта. Сплетіння значно краще розвинене в шийному та поперековому відділах.

Заднє зовнішнє позвоночное сплетіння розташовується на отро-стках, дугах, зв’язках хребців і в товщі глибоких м’язів спини. Переднє і заднє внутрішнє і зовнішнє хребетні сплетення взаємно з’єднуються один з одним на всьому протязі хребта і представляють широкий венозний тракт, по якому можливий перехід крові з нижньої порожнистої вени у верхню і назад.

4. Міжхребетні вени (vv. intervertebrales) знаходяться в міжхребцевих отворах, супроводжуючи корінці спинного мозку та спинномозкові нерви. У них вливаються вени від спинного мозку.

5. Нижні діафрагмальні вени (vv. phrenicae inferiores) – парні стовбури; впадають в нижню порожнисту вену при проходженні через діафрагму. Анастомозують з наднирковими венами, венами шлунка.

Comments are closed.