Причини і види поліцитемії


1. Абсолютна поліцитемія.

2. Вторинна (симптоматична) поліцитемія. Вроджена.
Первинний еритроцитоз.
Спадкова гемоглобінопатія.
Недостатність редуктаз.
Збільшення гемоглобіну М.
Порушення дисоціації кисню. Придбана. Гірська хвороба. Хвороби серцевосудинної системи.
Вроджені вади серця і судин, що ускладнюються ціанозом.
Хронічна серцева недостатність. Хвороби легенів, що протікають з порушенням дифузії кисню. Хвороби нервової системи, що протікають з порушенням легеневої вентиляції. Ожиріння. Злоякісні пухлини. Лікарські засоби.

3. Відносна поліцитемія.
Зменшення обсягу кров’яної плазми.

Comments are closed.