Проміжний мозок.

Проміжний мозок (diencephalon) є похідним переднього мозку (prosencephalon). У проміжному мозку виділяють два відділи: таламічна мозок і гіпоталамус. Порожниною проміжного мозку є III шлуночок.

1. Таламічна мозок (thalamencephalon) прикритий півкулями го-ловного мозку. Він розділяється на таламус (thalamus) надталаміческую (epithalamus) і заталаміческую (теtathalamus) області.

Таламус парний (рис. 469); в його ядрах перемикаються шляху шкірної і м’язово-суглобової, нюхової, зорової чутливості та є ядра, що відносяться до ретикулярної формації. Обидва таламуса утворюють латеральні стінки III мозкового шлуночку. Таламус зверху прикритий склепінням і мозолясті тілом, а знизу межує з гіпоталамусом.

Таламус має яйцеподібну форму; передній кінець його більш вузький і закінчується переднім горбком (tuberculum anterius thalami), задній кінець більш широкий і називається подушкою (pulvinar). Верхня і медіальна поверхні бугра вільні і покриті епендими. На верхній поверхні є неглибока борозна (sulcus terminalis), що відмежовує попереду і латерально розташоване від нього хвостате ядро, а медіальніше від борозни розташовується стрічка таламуса (tenia thalami), до якої прикріплюється судинне сплетення бічного шлуночка. Верхня поверхня таламуса відділена від медіальної його поверхні мозкової смужкою (stria medullaris). У передньому відділі медіальній поверхні таламуса з’єднані мозковою тканиною (adhesio interthalamica). Внутрішня структура таламуса включає численні ядра (близько 60) і асоціативні волокна. Умовно топографічно ці ядра об’єднуються у великі зони: передню, латеральну і медіальну. У ядрах латеральної зони закінчуються шляху загальної чутливості, в передніх ядрах – нюхові шляхи, в медіальних – зорові шляхи.

Епіталамус (рис. 469) – незначна ділянка головного мозку, розташований між III шлуночком і середнім мозком. У цю область включається трикутник повідця (trigonum habenulae), який є задньою розширеною частиною мозкової смужки. Трикутник повідця відноситься до підкіркових центрів нюху. Від трикутників відходять повідці (habenulae), які підвішують шишкоподібне тіло (corpus pineale). Повідці пов’язані спайкою (commissura habenularum). Шишкоподібне тіло лежить між верхніми горбками середнього мозку. У нижчих тварин воно є перетвореним виростом проміжного мозку, який у них представляє третє око. У людини з цього виросту формується ендокринна залоза.
469. Шлуночки великого мозку і таламус. 1 – corpus callosum; 2 – cavum septi pellucidi; 3 – cornu anterius ventriculi lateralis; 4 – caput nuclei caudati; 5 – columnae fornicis; 6 – stria terminalis; 7 – gyrus dentatus; 8 – hippocampus; 9 – fimbria hippocampi; 10 – pulvinar; 11 – cornu posterius ventriculi lateralis; 12 – calcar avis; 13 – sulcus calcarinus; 14 – cerebellum; 15 – corpus pineale; 16 – tectum mesencephali; 17 – plexus chorioideus; 18 – cornu inferius ventriculi lateralis; 19 – tuberculum anterius thalami ; 20 – commissura anterior

Метаталамус складається з медіального і латерального колінчастих тіл (corpus geniculatum mediale et laterale) (рис. 466).

Латеральне тіло лежить під подушкою таламуса; воно має верхню ручку (brachium superius), в якій проходять волокна від зорового шляху до верхнього двухолмія середнього мозку. У латеральному тілі розташовуються III нейрони зорових шляхів.

Медіальне колінчаті тіло дещо більше, ніж латеральне, і розташовується за подушкою таламуса. Його ручка вступає в з’єднання з нижнім двухолміем середнього мозку, через неї проходять слухові шляхи для перемикання на покришечно-спинномозкової шлях (tr. tectospinalis). В медіальному колінчастому тілі розташовуються III нейрони слухового шляху.

2. Гіпоталамус (hypothalamus) – порівняно невелике, але виключно важливе освіту головного мозку. У ньому є ядра, що містять клітини, що відповідають за регуляцію температури тіла, різних видів обміну: водного, жирового, вуглеводного і т. д., діяльності життєво важливих систем організму (серцево-судинна, травна, вегетативна, ендокринна), а також нейросекреторні клітини , які продукують багато гормонів.

Межі гіпоталамуса. Спереду гіпоталамус межує із зоровим перекрестом; задня межа – сосцевидні тіла (corpora mamillaria), латерально воно обмежене зоровими трактами (trr. optici). Верхньою межею є гіпоталамічна борозна (sulcus hypothalamicus), яка проходить від межжелудочкового отвори (for. interventriculare) до входу в водопровід великого мозку. Нижня межа або дно III шлуночка (ventriculus tertius) представлена ​​сірим бугром (tuber cinereum), лежачим попереду сосцевидних тел. Сірий бугор витягується в воронку (infundibulum), на якій висить гіпофіз (hypophysis) (рис. 467).

Сосцевидні тіла – парні узвишшя, розташовані попереду заднього продірявленого речовини. У ядрах цих тіл перемикаються нюхові волокна, що прямують до ядер передньої зони зорового бугра, надталаміческой області та покришки середнього мозку.

Сірий бугор – тонкостінна частина дна III шлуночка, розташована між соскоподібного тілами і перекрестом зорового нерва. Кпереди сірий бугор переходить в стоншену кінцеву пластинку (lamina terminalis). Вона натягнута між перекрестом зорових нервів і передньої мозкової спайкою. У ядрах сірого бугра розташовані вищі механізми регуляції вегетативного відділу нервової системи.

Глядацька частина (pars optica) гіпоталамуса включає перехрест зорових нервів (chiasma opticum), правий і лівий зорові тракти (trr. optici).

Підталамічної тіло (corpus subthalamicum) має овальну форму, знаходиться під латеральної зоною зорового бугра медіальніше чечевицеобразного тіла. Воно особливо добре видно на фронтальних розрізах мозку.

Сіра речовина гіпоталамуса розташовується навколо порожнини III шлуночка мозку на різній глибині від його стінки і включає більше 32 ядер. Найбільш великими ядрами (рис. 470) є:
470. Схема основних ядер гіпоталамуса. 1 – chiasma opticum; 2 – nucl. supraopticus; 3 – nucl. suprachiasmaticus; 4 – nucl. preopticus; 5 – commissura cerebri anterior; 6 – nucl. paraventricularis; 7 – nucl. superomedialis; 8 – nucl. inferomedialis; 9 – nucl. corporis mamillaris; 10 – nucl. premamillaris; 11 – nucl. periventricularis; 12 – nucl. tuberis: 13 – nucl. posterior

а) надзрітельное ядро ​​(nucl. supraopticus), парне, розташовується латеральніше медіальної площини над зоровим трактом від початку перехреста зорового тракту і поширюється до середини сірого бугра; клітини цього ядра виробляють антидіуретичного гормону;

б) околожелудочкового ядро ​​(nucl. paraventricularis), парне, у вигляді платівки, розташовується трохи вище III шлуночка. Нижня його частина починається на рівні перехреста зорових нервів, потім йде вгору і назад. Відростки нейросекреторних клітин надзрітельного і околожелудочкового ядер утворюють гіпоталамо-гіпофізарний пучок, який спускається по гіпофізарної ніжці в задню частку гіпофіза. Рецептори нейросекреторних клітин стикаються з кровоносними судинами гіпофіза. Нейросекрет, проникаючи в кров, через ворітну систему гіпофіза збуджують клітини передньої його частки.

в) верхнемедіальное ядро ​​(nucl. superomedialis), парне, розташовується безпосередньо за околожелудочкового ядром. але дещо глибше;

г) ніжнемедіальное ядро ​​(nucl. inferomedialis), парне, розташовується кілька кзади і нижче, ніж верхнемедіальное. Клітини верхнемедіального і ніжнемедіального ядер мають спайкові нейрони, які контактують з нейронами протилежної сторони. Функціональне значення цих двох ядер полягає не тільки у формуванні нейросекретів, що впливають на наднирники. Вони є Інтернейрони, які здійснюють передачу імпульсів на гіпоталамус і нейросекреторну клітинами, тобто передають імпульси на ефекторні нейрони, що йдуть до ядер стовбурної частини головного і спинного мозку в складі медіального і заднього поздовжніх пучків (fasculi longitudinales medialis et lateralis);

д) латеральне вокругжелудочковое ядро ​​(nucl. periventricularis) розташовується в стінці III шлуночка на рівні і трохи вище воронки гіпофізарної ніжки, позаду ніжнемедіального ядра;

е) ядро ​​бугра (nucl. tuberis) розташовується попереду підстави воронки. Нейрони ядра направляються в серединне піднесення (eminentia medialis), яке локалізується в передній стінці воронки гіпофіза на кордоні з сірим бугром. Серединна піднесення утворено нейроглії, в якій знаходяться численні волокна ядра воронки, що утворюють аксонів-судинні контакти в первинному сплетенні системи гіпофіза;

ж) заднє ядро ​​(nucl. posterior) крупне, парне, лежить позаду верхнемедіального ядра, поширюється до початку водопроводу мозку. У цьому ядрі, так само як в надбугорной і околожелудочкового ядрах, здійснюється регуляція водно-сольового обміну організму;

з) ядра соскоподібного тіла (nucl. corporis mammillaris) розташовуються в сосцевидних тілах. Існує ще кілька дрібних ядер, що знаходяться попереду і вище медіального соскоподібного ядра. Ядра перемикають імпульси з нюхового аналізатора на ядра таламуса.

Вікові особливості проміжного мозку. У новонароджених таламус добре розвинений. Його волокна повністю покриваються мієліном до 6-го місяця життя. До моменту народження ядра гіпоталамуса диференційовані, гіпофіз і шишковидна заліза добре розвинені.

Comments are closed.