Позаклітинний матрикс, диференціювання і прогресія пухлин.

До позаклітинного матриксу відносяться різні типи колагену, Ламінін, фібронектину, гемонектін і різні протеоглікани. Білки позаклітинного матриксу можуть також самі служити молекулами адгезії.

Вайнберг [Weinberg RA, 1989] висловив припущення, що навколишнє нормальна тканина стримує ріст пухлинних клітин, як би нормалізує їх і не даючи виявлятися неконтрольованого росту.

Такими “нормализующими” факторами, згідно Вайнберга, можуть бути взаємодія клітини з позаклітинним матриксом (ВКМ), міжклітинні зв’язки через щілинні контакти і виділювані нормальними клітинами цитокіни. Нормальне мікрооточення є тим першим бар’єром, який повинен подолати трансформований клон перш, ніж перетворитися в автономно зростаючу пухлину. Але всі ці чинники одночасно є і головними чинниками мікрооточення, що індукують та підтримують диференціювання епітеліальних клітин.

ВКМ – чи не основний фактор, необхідний для створення і підтримки епітеліальної диференціювання [Seminars in Cancer Biol., 1996], міжклітинні зв’язки об’єднують епітеліальні клітини в єдину тканину, а цитокіни, зокрема TGF-бета, пригнічують проліферацію клітин. Промотори володіють рядом фізіологічних активностей, блокуючих міжклітинні взаємодії, і тим самим “звільняють” пухлинний клон під контролю нормального мікрооточення [Weinberg RA, 1989, Ren P. et al, 1998].

Таким чином, для початку власне пухлинного росту трансформований клон повинен змінити свої відносини з оточуючими клітинами – перестати відчувати їх вплив. Це може відбутися в результаті зміни мікрооточення як при дії промоторів, так і через пошкодження в самих трансформованих клітинах, що не мають відношення безпосередньо до трансформації. Такі пошкодження можуть торкнутися інтегрінових систему, відповідальну за зв’язок клітини з ВКМ [Seminars in Cancer Biol., 1996], і це, мабуть, є універсальним способом звільнення трансформованому епітеліальної клітини від впливу мікрооточення.

Така ситуація найбільш глибоко вивчена в системі раку молочних залоз людини (РМЗ) групою Біссел [Wenver VM et al, 1997, Myers C. et al, 1998, Leievre S. et al, 1998].

Comments are closed.