Підвищений артеріальний тиск.

Що поні ¬ мається під артеріальним тиском? Що таке діастолічний і систолічний тиск?
Артеріальний тиск – тиск, який кров, що знаходиться в артерії, чинить на її стінку. Артеріальний тиск – величина непостійна, воно клеблется в окремі фази роботи серця і залежить від тиску в периферичних кровоносних судинах, об’єму циркулюючої крові, в’язкості крові, різноманітних нервових та гуморальних факторів і т.д., а також від впливів на людський орга ¬ нізм ззовні : атмосферного тиску, температури навколишнього середовища, стресів і т. д.

Найбільше значення у формуванні артеріального тиску в здоровому організмі має хвилинний об’єм серця, тобто то кількість крові, яку серце перекачує в артеріальну систему за одну хвилину, а також периферичний опір, що створюється системою артеріальних судин для циркулюючої крові. Максимальний артеріальний тиск, назване систолічним, відмічається під час скорочення шлуночків серця, коли кров викидається у великі артерії через аорту. Мінімальний тиск, назване діастолічним, встановлюється під час розслаблення шлуночків серця, коли в них надходить кров з передсердь, а гирло аорти (між лівим шлуночком і аортою) закрито.

Систолічний тиск схильний більш значним коливанням, ніж діастолічний, так як воно залежить від кількості крові, що викидається в аорту з лівого шлуночка. Діастолічний тиск визначається в системі артерій під час розслаблений ¬ ня шлуночків, а значить, воно більш постійне і відображає мінімальний тиск крові на стінки артерій.
Різниця між систолічним і діастолічним артеріальним тиском (максмальним і мінімальним) називається амплітудою артеріального тиску, або пульсовим тиском.
Багато факторів, що впливають на показники артеріального тиску в здоровому організмі, з віком змінюються, наприклад скорочувальна здатність серця, еластичність стінок кровоносних судин, діаметр їхнього просвіту. Тому артеріальний тиск змінюється протягом усього життя. Немає і єдиних норм артеріального тиску. Залежить воно від віку і статі, географічної широти і висоти над рівнем моря і т.д. Гранично допустима межа нормального артеріального тиску дорослої людини – 140/80 мм рт. ст.

Що таке артеріальна гіпертензія?
Артеріальна гіпертензія – найбільш розповсюджене захворювання у багатьох країнах світу. Доведено, що артеріальна гіпертензія разом з ураженням коронарних артерій є причиною більше половини випадків смертей при захворюваннях системи кровообігу. Це зумовлює важливість не тільки попередження, але й ефективного спостереження (моніторингу) за перебігом артеріальної гіпертензії, а також її ефективного лікування. З клінічної точки зору виділяють артеріальну гіпертензію:
• первинну, або гіпертонічну хворобу;
• вторинну, яка є симптомом різних захворювань, звану також симптоматичної гіпертензією.

Comments are closed.