Підключична артерія.

Підключична артерія (a. subclavia) починається справа від truncus brachiocephalicus, ліворуч – від дуги аорти. Ліва підключична артерія, довжиною 8-14 см, лежить глибше, ніж права. Права має довжину 5-11 см. Обидві артерії огинають плевральні купола верхівок легень, залишаючи на них борозни. Потім артерія проникає в простір між передньої і середньої сходовими м’язами (spatium interscalenum) і лягає на I ребро. У цьому просторі плечове нервове сплетіння розташовується вище артерії. Потім підключична артерія разом з довгими гілками плечового сплетіння проходить над ключицею і у верхнього краю малого грудного м’яза продовжується в пахвову артерію.

Підключична артерія віддає 5 гілок.

1. Внутрішня грудна артерія (а. thoracica interna) відходить від нижньої поверхні підключичної артерії близько плеврального купола. Розташовуючись між плеврою і всередині-грудною фасцією, артерія прямує вниз до грудної клітки. На внутрішній поверхні грудної клітки проходить позаду ключиці і підключичної вени, розташовуючись на внутрішній поверхні I-VII реберних хрящів, відступивши на 1-2 см назовні від краю грудини. На своєму шляху віддає ряд гілок: а. pericardiacophrenica, a. musculophrenica, a. epigastrica superior, rr. thymici, mediastinals, intercostales anteriores. Верхня надчревная артерія утворює анастомози на передній черевній стінці з нижньої надчеревній артерією. Постачає кров’ю вилочкової залози, бронхи, перикард, діафрагму, грудну клітку і передню стінку живота.

2. Хребетна артерія (a. vertebralis) починається від верхньої півкола підключичної артерії перед входом її в межлестнічний простір, медіальніше переднього краю передньої сходовому м’язи на 1 см. Спереду покрита загальної сонної і нижньої щитовидної артеріями. У зовнішнього краю довгою м’язи шиї хребетна артерія входить в for. transversum VI шийного хребця і проходить через поперечні отвори VI – I шийних хребців. Потім лягає в sulcus arteriae vertebralis атланта, прободает membrana atlantooccipitalis і тверду мозкову оболонку, проникає через потиличний отвір в порожнину черепа. На підставі черепа артерія розташовується вентральнес довгастого мозку. У заднього краю моста мозку обидві хребетні артерії зливаються в одну базилярну артерію (a. basilaris).

Гілки хребетної артерії: а) rr. spináles – відходять від хребетної артерії і, проникаючи через міжхребцеві отвори на шиї, постачають кров’ю спинний мозок і його оболонки (рис. 396); б) aa. spinales anterior et posterior – відходять від артерії в порожнині черепа і супроводжують спинний мозок. Передні спинальні артерії на кордоні спинного і довгастого мозку зливаються в один стовбур, супроводжуючий спинний мозок по передній його борозні. Задні спинальні артерії супроводжують спинний мозок по його задній поверхні, в) нижні задні артерії мозочка (аа. сеrеbelli inferiores posteriores) направляються до нижньої поверхні мозочка.
396. Схема кровопостачання спинного мозку. 1 – задня спинномозкова артерія; 2 – артерія заднього корінця; 3 – вінцева артерія; 4 – артерія переднього корінця; 5 – передня спинномозкова артерія

Базилярна артерія (a. basilaris) утворюється шляхом з’єднання правої і лівої хребетних артерій на рівні нижнього краю моста, а закінчується біля верхнього його краю, де розпадається на дві задні мозкові артерії (aa. cerebri posteriores). Вони огинають зовні ніжки мозку і виходять на дорсолатеральній поверхні потиличних часток півкулі великого мозку. Постачають кров’ю потиличну і скроневу частки, ядра півкуль і ніжки мозку, беруть участь в утворенні судинного сплетення, анастомозують з внутрішньої сонної артерією.

Базилярна артерія віддає ще гілки до моста, лабіринту і мозочка. До мозочкові відходять дві артерії: передня нижня мозочкова (a. cerebelli inferior anterior) і верхня мозочкова (a. cerebelli superior). Обидві артеріїанастомозуючих з нижньої задньої артерією мозочка.

3. Щітошейний стовбур (truncus thyrocervicalis) відгалужується близько медіального краю m. scalenus anterior від верхньої поверхні підключичної артерії. Має довжину 0,5-1,5 см, розпадається на 3 гілки:

а) нижню щитовидну артерію (a. thyroidea inferior) – постачає кров’ю щитовидну залозу, гортань, глотку, стравохід, трахею;

б) висхідну шийну артерію (a. cervicalis ascendens) – постачає кров’ю глибокі м’язи шиї і спинний мозок; в) надлопаточную артерію (a. suprascapularis), яка перетинає латеральний трикутник шиї і над верхньою лопаточной вирізкою проникає в надостную ямку лопатки. Постачає кров’ю м’язи лопатки.

4. Реберно-шийний стовбур (truncus costocervicalis) відходить в межлестнічний просторі від задньої стінки підключичної артерії. Направляється до голівки I ребра. Стовбур розділяється на: а) глибоку шийну артерію (a. cervicalis profunda) – до задніх м’язам шиї і спинному мозку; б) саму верхню міжреберної артерію (a. intercostalis suprema) – до першого і другого міжреберних проміжків.

5. Поперечна артерія шиї (а. transversa colli) відгалужується від підключичної артерії по виході її з межлестнічний простору. Проникає між гілками плечового сплетіння, прямує до надостной ямці лопатки. Здійснює кровопостачання плечового сплетіння, м’язів лопатки і спини.

Comments are closed.