PI3K: роль у формуванні актинового цитоскелету.

Стимуляція клітинної проліферації, як і пухлинна трансформація клітин, супроводжуються реорганізацією актинового цитоскелету [Rodrigues-Vicciana P. et al, 1997, Рівненський Ю.А., 1998, Bar Sagi D. and Feramisco Jet al, 1986, Janmey P., 1994]. Результати досліджень свідчать, що одне з ключових місць в регуляції цього процесу належить PI3K.

Встановлено, що активація PI3K є необхідною умовою реорганізації актинових філамент клітин, причому в якості можливого еффектора PI3K розглядається гаснув, що належить до групи малих G-білків і бере участь у передачі сигналу через стрес-актівіруемие кінази сімейства JNK (рис. 2). [Zheng Y. et al, 1994, Tolias К. et al, 1995, Wennstorm S. et al, 1994, Nobes C. et al, 1995, Hawkins P. et al, 1995,].

Інший шлях, через який PI3K може регулювати процес складання актину, заснований на власне ліпідкіназной активності PI3K. Головну роль тут грає один з субстратів PI3K – PtdIns (4,5) P2, взаємодія якого з актінсвязивающімі білками стимулює процес актиновой полімеризації [Tolias К. et al, 1995, Janmey P., 1994, Hartwig J. et al, 1995, Tolias K. et al, 1997, Chong L. et al, 1994, Shibasaki Y. et al, 1997]. Активація ферментів, метаболізуючих цей фосфоінозитиду (фосфоліпаза С і PI3K), у тому числі при дії на клітини мітогенних / онкогенних факторів, призводить до зниження кількості пов’язаного з актином PtdIns (4,5) P2 і в результаті – до деполімеризації актину [Fukami K. et al, 1992, Fukami K. et al, 1994].

Comments are closed.