PI3K: онкогенна активність.

Виявлена ​​у PI3K онкогенна активність свідчить про важливу роль цього ферменту в процесі канцерогенезу і росту пухлин.

Дійсно, в окремих роботах відзначалися зміни рівня фосфоінозитиду при розвитку злоякісних новоутворень [Bordoni A. et al, 1992]. У дослідженнях при аналізі експресії PI3K в пухлинах молочної залози у 79% була виявлена ​​суттєва активація PI3K в порівнянні з прилеглої нормальною тканиною [Gershtein E. et al, 1999]. Порівняно недавно встановлено, що дія деяких генів – супресорів пухлинного росту – реалізується через придушення активності PI3K. Зокрема, такими властивостями володіє продукт гена-супресора PTEN/MMCA1 – фосфатаза, дефосфорилюється PtdIns (3,4,5) P3 [Wu X. et al, 1998].

Специфічні інгібітори PI3K (вортманін, LY 294002) викликають істотне гальмування росту клітин в культурі і перешкоджають пухлинної трансформації in vitro [Huang C. et al, 1997, Valhos C. et al, 1994, Yano H. et al, 1993]. Однак питання про їх протипухлинної активності, як і в цілому питання про використання антагоністів або інгібіторів PI3K в терапії злоякісних пухлин, ще далекий від вирішення і вимагає подальшого вивчення.

PI3K не тільки володіє самостійної онкогенної активністю, але і підсилює дію інших онкогенів, активуючи і посилюючи активність, що трансформує багатьох з відомих онкобелков (ras, гас, Akt, src) [Fukui Y. and Hanafusa H., 1989, Whitman M. et al, 1985, Courtneidge S. and Heber A., ​​1987, Varticovski L. et al, 1991, Freund R. et al, 1992, Fukui Y. et al, 1991].

Comments are closed.