PI3K: механізм дії.

Безумовний прогрес, досягнутий в 90-ті роки у вивченні механізму дії PI3K, дозволив встановити природу медіаторів, опосередковуючи основні ефекти PI3K.

Так, каскад подій, що призводять у підсумку до придушення апоптозу, ініціюється утворенням комплексу між PtdIns-фосфатами – продуктами реакції PI3K – і протеїнкіназою В (РKВ, відомої також під назвами Akt або Akt / PKB) [Franke TF et al, 1997, Klippel A. et al, 1997]. Остання відіграє важливу роль у регуляції активності цілого ряду генів, прямо або побічно контролюючих апоптоз [Kauffmann-Zeh A. et al, 1997, Khwaja A. et al, 1997, Kulik G. et al, 1997].

Участь PI3K в передачі мітогенного сигналу реалізується за іншою схемою. Незважаючи на те, що традиційно фосфатидилинозитол і його похідні розглядалися в якості основних компонентів передачі мітогенного сигналу, виявилося, що роль PI3K в регуляції клітинного ділення не обмежується тільки синтезом цих сполук. Було показано, що PI3K може безпосередньо регулювати активність окремих компонентів RAS / RAF / ERK-мітогенного шляху, утворюючи комплекси з деякими сигнальними білками і діючи в цьому випадку як серин-треоніновая протеїнкіназа [Carpenter CL et al, 1993, Dhang R. et al, 1994, Bondeva Т. et al, 1998].

Comments are closed.