PI3K: ефектори.

Центральне місце серед ефекторів PI3K займають мітоген-провідні сигнальні білки (протеїнкіназа С, фосфоінозітідзавісімие кінази, малі G-білки, МАР-кінази), що активуються або при взаємодії з ліпідними продуктами PI3K, або через РI3K-залежне білкове фосфорилювання [Rodriguez-Viciana P. et al, 1994, Rodriguez-Viciana P. et al, 1996, Alessi D. et al, 1997, Alessi D. et al, 1998, Le Good J. et al, 1998, Zheng Y. et al, 1994].

Активація сигнальних білків іншого ряду – протеїнкінази В і РКВ-залежних ферментів (GSK-3, ILK) – лежить в основі антіапоптіческого дії PI3K (рис. 2) [Franke TF et al, 1997, Klippel A. et al, 1997, Kauffmann-Zeh A. et al, 1997, Khwaja A. et al, 1997, Kulik G. et al, 1997, Cross D. et al, 1995, Delcommenne M. et al, 1998]. Однак механізм багатьох ефектів PI3K ще залишається неясним і в першу чергу це відноситься до участі PI3K в регуляції пухлинної трансформації клітин.

Разом з тим, активність PI3K різко підвищується при дії на клітини пошкоджуючих факторів [Kapeller R. and Cantley L.C., 1994, Kauffmann-Zeh A. et al, 1997, Khwaja A. et al, 1997, Kulik G. et al, 1997, Carpenter C.L. et al, 1990]. Не можна виключити, що подібна активація PI3K може мати істотне значення і в процесі канцерогенезу, приводячи, по-перше, до гальмування апоптозу клітин з ушкодженою структурою ДНК і, по-друге, викликаючи додаткову активацію клітинних онкобелков і стимулюючи нерегульований ріст клітин.

Comments are closed.