PI3K: down-регуляція рецепторна.

PI3K бере участь у процесі рецепторній down-регуляції, що включає ендоцитоз і деградацію активованих рецепторів ростових факторів.

Як відомо, слідом за зв’язуванням ліганда з рецептором ростового фактора і активацією його фосфотірозінкіназного домену відбувається інтерналізація рецептора у внутрішньоклітинні везикули з подальшою деградацією в лізосомах – шлях, названий рецепторній down-регуляцією [Chang С. et al, 1993, Lamaze С. and Schmid S ., 1995, Opresko L. et al, 1995].

Виявилося, що цей шлях, і зокрема транспортування активованого рецептора в лізосоми, знаходиться під контролем з боку PI3K [Joly M. et al, 1994, Joly M. et al, 1995, Shpetner H. et al, 1996].

Так, при дослідженні down-регуляції рецептора тромбоцитарного фактора росту було показано, що мутації фосфотірозінового ділянки молекули рецептора, відповідального за зв’язування з PI3K, практично повністю блокують перехід рецептора в лізосоми [Joly M. et al, 1994].

Аналогічний ефект продемонстрований при дії на клітини специфічного інгібітору PI3K – вортманіна [Joly M. et al, 1995, Shpetner H. et al, 1996].

PI3K має здатність і безпосередньо регулювати активність лізосомальних ферментів, стимулюючи транспорт синтезованих de novo гідролаз в лізосоми [Brown W. et al, 1995].

Comments are closed.