PI3K: будова.

Фосфатидилинозитол-3-кіназа являє собою гетеродімер, що складається з регуляторної субодиниці з молекулярною масою 85 кДа (р85) і каталітичної субодиниці 110 кДа (р110) [Kapeller R. and Cantley L.C., 1994, Carpenter C.L. et al, 1990]. При клонуванні сДНК було виявлено не менш п’яти форм кожній з субодиниць [Otsu M. et al, 1991, Skolnik E. et al, 1991, Escobedo J. et al, 1991, Pons S. et al, 1995, Inukai K. et al, 1996].

PI3K p85

Карта білка p85

До складу регуляторної р85-субодиниці входить декілька доменів, в тому числі: SH3-домен, два пролін-багатих ділянки і два SН2-домену, розділені iSH2 (inter SН2)-ділянкою.

Через iSH2-домен відбувається взаємодія р85 ​​з р110 – субодиницею, тоді як два SН2-домену відповідальні за зв’язування гетеродімер р85/р110 з рецепторними тирозинкінази [Kapeller R. and Cantley L.C., 1994, Yu J. et al, 1998].

Передбачається, що завдяки здатності регуляторної р85-субодиниці взаємодіяти як з рецепторними тирозинкінази, так і з каталітичної р110-субодиницею, відбувається транспортування останньої до клітинної мембрани, де і ініціюється освіту комплексу ферменту з фосфоліпідних субстратом [Kapeller R. and Cantley L.C., 1994, Skolnik E. et al, 1991].

PI3K p110

Gene: [00.0/PIK3CD] phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, delta polypeptide (p110-delta)

Каталітична p110-субодиниця PI3K гомологична протеїнкінази і володіє одночасно серин-треоніновой протеінкіназной і фосфоінозітідкіназной активністю [Carpenter CL et al, 1993, Dhang R. et al, 1994, Carpenter C.L. et al, 1990, Whitman M. et al, 1988, Minden A. et al, 1995, Hill C. et al, 1995, Coso 0. et al, 1995, Auger K. et al, 1989]. Фосфорилювання PtdIns і фосфоінозитиду (PtdIns (4) P, PtdIns (4,5) P2) відбувається в D3-положенні інозітольного кільця і призводить до утворення відповідно PtdIns (3) P, PtdIns (3,4) P2 і PtdIns (3,4 , 5) P3.

PI3K: протеінкіназние властивості

Дослідження біохімічних властивостей PI3K привели до досить несподіваних результатів.

Виявилося, що складається з двох субодиниць (регуляторної р85 і каталітичної р110) молекула PI3K володіє не тільки ліпідкіназной, але і протеінкіназной активністю [Carpenter CL et al, 1993, Dhang R. et al, 1994].

Для активації димерних р85/р110-молекули PI3K потрібно фосфорилювання по тирозину, здійснюване за допомогою рецепторних (рецептори тромбоцитарної, інсуліноподібного, епідермального факторів росту) або нерецепторних (Р60-src) тирозинкінази [Ruderman N. et al, 1990, Fukui Y. and Hanafusa H., 1989, Kapeller R. and Cantley L.C., 1994].

Comments are closed.