PI3K: активація.

Два основні процеси лежать в основі активації PI3K: освіта гетеродімер р85/р110 і взаємодія гетеродімер з білками-активаторами.

Зв’язування каталітичної і регуляторної субодиниць відбувається через iSН2-домен. Саме по собі освіту гетеродімер р85/р110 не супроводжується помітною активацією ферменту. Більш того, в ряді робіт відзначається зниження активності каталітичної субодиниці при утворенні комплексу р85/р110 in vitro [Yu J. et al, 1998].

Для подальшої активації гетеродімер потрібне додаткове взаємодія зі специфічними білками-активаторами [Backer J. et al, 1992, Carpenter C. et al, 1993 Rordorf-Nikolic Т. et al, 1995].

Провідне місце серед них займають білки, містять фосфорильовані по тирозину послідовності, зокрема представники рецепторних тирозинкінази (рецептори тромбоцитарної, епідермального, інсуліноподібного факторів росту), а також деякі нерецепторние тирозинкінази (Р60-src) [Ruderman N. et al, 1990, Fukui Y. and Hanafusa H., 1989, Kapeller R. and Cantley L.C., 1994].

Зв’язування білків-активаторів через фосфотірозіновие ділянки з SН2-доменами регуляторної субодиниці викликає конформаційні зміни гетеродімер і призводить у результаті до активації ферменту [Yu J. et al, 1998]. Однак цим не вичерпуються шляхи активації PI3K.

Додаткова активація гетеродімер може відбуватися при безпосередній взаємодії деяких клітинних білків з каталітичної субодиницею. Класичним прикладом такої активації є утворення комплексу між p21-ras і р110 з наступною активацією PI3K [Kodaki Т. et al, 1994, Rodriguez-Viciana P. et al, 1994, Rodriguez-Viciana P. et al, 1996].

Ймовірно, саме множинність шляхів активації PI3K поряд з полісубстратних і подвійний (ліпідкіназной і протеінкіназной) активністю ферменту і визначили ту ключову роль, яку відіграє PI3K в регуляції росту і виживання клітин.

Comments are closed.