Первинна соматосенсорной кора.

Первинна соматосенсорной кора розташована в постцентральна звивині безпосередньо за Роландовой борозною, а вторинна соматосенсорной кора (у приматів) розташовується в передній стінці Сільвієвій борозни. Первинна соматосенсорной кора підрозділяється на три цітоархітектоніческіх ділянки: поля Бродмана Рб1, ПБ2, ПБ3а і ПБ3b.

Якщо розглянути гістологічну структуру первинної соматосенсорной кори, то ми виявимо, як і у всіх інших ділянках неокортексу ссавців, шестіслойной стратифікацію . Волокна з таламических ядерзакінчуються в шарі 4. Інші шари містять нейрони, чиї аксони йдуть в інші частини мозку. Клітини шарів 2 і 3 проектуються в інші області кори, особливо в ПБ5 і ПБ7. Шар 5 проектується в підкіркові ядра, а шар 6 – назад в таламус.

Менш очевидна для мікроськопістов колончатая структура кори, ортогональна стратифікації (рис. 7.14). Ці колонки вперше були виявлені Верноном Монткеслом (Vernon Mountcastle) за допомогою мікроелектродну аналізу. Хоча спеціальні методики фарбування і продемонстрували їх гістологічну реальність, вони все ж частіше розглядаються як одиниці або модулі фізіологічної активності. Мікроелектродну відведення показали, що всі клітини даної колонки відповідають на один і той же тип стимулів. Більш того, специфічність відповіді тут навіть вище – все клітини колонки відповідають на збудження одного і того ж типу рецептора. Тобто, можна говорити про те, що клітини первинної соматосенсорной кори мають свої рецептивні поля (РП)

Вторинна соматосенсорной кора

Вторинна соматосенсорной кора (у приматів) розташовується в передній стінці Сільвієвій борозни. Вторинна кора знаходиться у великій залежності від первинної та, якщо її зв’язку з первинною корою ушкоджені, активність нейронів вторинної кори припиняється. Навпаки, видалення частини вторинної кори не позначається на активності первинної.

Comments are closed.