Пероксисоми.

Пероксисоми – клітинні органели, в яких здійснюються окислення жирних кислот з довгим ланцюгом, синтез жовчних кислот, холестерину, а також ефіросодержащіх ліпідів, що беруть участь в побудові мієлінової оболонки нервових волокон, метаболізмі фетановой кислоти і т.д.

Пероксисоми оточені тільки однієї мембраною і не містять ДНК і рибосом, хоча, як вважають, вони, подібно мітохондріям, є самовідтворюються органелами, виникаючи з предсуществовавшіх і формуючись шляхом зростання і ділення.

Пероксисоми є у всіх еукаріотичних клітинах, їх функції сильно розрізняються в клітинах різних типів.

Пероксисоми є головним джерелом принаймні трьох окисних ферментів – оксидази D-амінокислот, уратоксідази і каталази. Подібно мітохондрії, Пероксисоми – це один з головних центрів утилізації кисню в клітині.

Пероксисоми отримали таку назву завдяки тому, що зазвичай до їх складу входить один або більше ферментів, що використовують молекулярний кисень для відщеплення атомів водню від деяких органічних субстратів (R) в окисної реакції з утворенням перекису водню (H2O2):

R + H2O2″>RH2 + O2 -> R + H2O2

Каталаза використовує H2O2, утворену іншими ферментами в Пероксисоми, для окислення безлічі субстратів – наприклад, фенолів, мурвьіной кислоти, формальдегіду і спирту – з допомогою “окисної реакції”:

R`+ 2H2O”>H2O2 + R `H2 -> R` + 2H2O

Цей тип окислювальних реакцій особливо важливий в клітинах печінки і нирок, Пероксисома яких знешкоджують безліч отруйних речовин, що потрапляють в кровотік. Майже половина етанолу, який ми випиваємо, окислюється до ацетальдегіду цим способом. 2H2O +O2).”>Крім того, коли в клітині накопичується надлишок H2O2, каталаза перетворює її в H2O (2H2O2 -> 2H2O + O2).

З усіх білків пероксисом найкраще вивчена каталаза.

Пероксисоми, мабуть, містять один унікальний білок, розташований на зверненої до цитозолі поверхні їх мембрани, який працює в якостi рецептора, що розпізнає сигнал на внесена білку. Таким чином цей рецептор дозволяє вносити всередину Пероксисома всі білки, включаючи і сам рецептор, шляхом виборчого транспорту з цитозолі.

Comments are closed.