Переддверно-улітковий орган.

Переддверно-улітковий орган (organum vestibulocochlear), або орган слуху і рівноваги, складається із зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха (auris externa, media et interna). Зовнішнє і середнє вухо представляють звукоулавлівающій і звукопроводящий апарат (рис. 555). До складу внутрішнього вуха входять слуховий апарат і орган рівноваги.
555. Орган слуху на фронтальному розрізі. 1 – paries tegmentalis; 2 – malleus; 3 – incus; 4 – canalis semicircularis posterior; 5 – canalis semicircularis anterior; 6 – stapes; 7 – cochlea; 8 – cavum tympani; 9 – auris interna; 10 – m. tensor tympani; 11 – tuba auditiva; 12 – cartilago tubae auditivae; 13 – ostium pharyn-geum tubae auditivae; 14 – m. levator veli palatini; 15 – membrana timpani; 16 – auris externa

Улітковий нерв має рецептори в кортиевого органі, що сприймають звукові хвилі з частотою коливання від 20 до 20 000 Гц. Рецептори преддверно нерва, розташовані в ампулах півколових каналів, сприймають зміни орієнтації голови і інформують організм про дію сили тяжіння і прискорення. Основна функція пред-дверних рецепторів полягає у сприянні зору, забезпечуючи точну фіксацію і переміщення очного яблука при зсувах голови.

Comments are closed.