Органи смаку.

Орган смаку розвивається з ектодерми. У риб сприймають “почуття смаку” смакові нирки (цибулини) маються не тільки в епітеліальних покриві порожнини рота, але і в шкірному покриві (шкірне хімічне почуття). У наземних хребетних смакові нирки розташовані тільки в початковому відділі травної трубки, досягаючи високого розвитку у вищих ссавців. У людини смакові нирки, в кількості близько 2000 перебувають головним чином у слизовій оболонці язика, а також неба, зіва, надгортанника. Найбільша кількість смакових нирок зосереджено в желобоватих і листоподібних сосочках менше їх в грибоподібних сосочках слизової оболонки спинки язика. У ниткоподібних сосочках їх не буває взагалі. Кожна смакова брунька складається зі смакових і підтримуючих клітин. На вершині бруньки є смакова отвір (пора), що відкривається на поверхню слизової оболонки.

На поверхні смакових клітин розташовуються закінчення нервових волокон, що сприймають смакову чутливість. Б області передніх 2/3 мови це почуття смаку сприймається волокнами барабанної струни лицьового нерва, в зад-ній третині мови і в області желобоватих сосочків – закінченнями язикоглоткового нерва. Цей нерв здійснює смакову іннервацію також слизової оболонки м’я-кого піднебіння і піднебінних дужок. Від рідко розташованих смакових цибулин в слизовій оболонці надгортанника і внутрішньої поверхні хрящів смакові імпульси надходять через верхній гортанний нерв – гілка блукаючого нерва. Цент-ральних відростки нейронів, які здійснюють смакову іннервацію в порожнині рота, направляються у складі відповідних черепних нервів (7, 9, 10) до загального для них чутливого ядра, лежачому у вигляді поздовжнього клітинного тяжа в задній частині довгастого мозку. Аксони клітин цього ядра направляються в таламус, де імпульс передається на наступні нейрони, центральні відростки яких закінчуються в корі великого мозку, гачка парагіппокампальной звивини. У цій звивині знаходиться корковий кінець смакового аналізатора.

Comments are closed.