Орган нюху.

Орган нюху (organum olfactus) диференційований у тварин з добре розвиненими носовими раковинами. Пахучі речовини, розчиняючись в водяних парах носової порожнини і секреті мукоїдному залоз, дратують чутливі нюхові клітини носової порожнини.

Нюхова чутливість значно вища, ніж смакова. Завдяки цій особливості тварини вижили, так як порівняно легко знаходять їжу і пару.

Нюхові клітини покривають площу 240-500 мм2 верхньої, середньої носової раковин і носової перегородки. Ця область отримала назву нюхової (regio olfac-toria tunicae mucosae nasi); в ній залягають нюхові залози (gll. olfactoriae). Зазначені клітини (перший нейрон) мають довгий аксон і короткий периферичний відросток – дендрит, який закінчується нюхової булавою, розташованої під епітелієм. Їх налічується близько 30 млн. Від булави над нюхової вистилки підносяться нюхові джгутики, які збільшують площу чутливої ​​поверхні в 2-3 рази, що більше площі тіла. Центральні відростки нюхових клітин формують 20-40 безіменних нюхових ниток (fila olfactoria) і через отвори решітчастої пластинки проникають в порожнину черепа, закінчуючись синапсами в цибулинах нюхового нерва. В нюхових цибулинах знаходяться тіла других нейронів, їх центральні відростки складаються в нюхові тракти, які закінчуються в різних ділянках нюхового мозку (первинні нюхові центри): trigonum olfactorium, substantia perforata anterior et septum pellucidum.

Волокна третього нейрона з первинних нюхових центрів направляються у вторинні нюхові центри: gyrus parahippocampalis, hippocampus, dentatus. У ці центри волокна потрапляють за наступними утворень: а) від trigonum olfactorium волокна по striae olfactoriae laterales направляються в кору gyrus parahippocampalis, uncus; б) волокна від trigonum olfactorium і substantia perforata anterior підкріплюються волокнами від septum pellucidum і закінчуються в гіпокампі; в) волокна від trigonum у вигляді striae olfactoriae mediales проходять повз gyrus subcallosus, огинають мозолисте тіло і закінчуються в gyrus dentatus і гіпокампі.

З кіркових центрів бере початок еффекторний шлях, через який підключаються підкіркові нюхові центри: ядра вуздечки епіталамічна області, сосцевидних тіл і сірого бугра. З сосцевидних тел беруть початок еферентні волокна, які поширюються в зоровий горб по fasciculus mamillothalamicus, де після перемикання направляються в кору півкулі задньої центральної звивини.

Comments are closed.