Ооцити: дозрівання: ініціація зменшенням циклічного АМР.

У багатьох тварин завершення ооцитом мейозу I відбувається лише з настанням статевої зрілості, коли в крові з’являються гонадотропіни. Ці поліпептидні гормони стимулюють допоміжні клітини яєчника, спонукаючи їх до виділення вторинного медіатора, який в свою чергу впливає на ооцити і індукує процес їх дозрівання. Для більшості хребетних дозріванням яйцеклітини вважається процес розвитку ооцита першого порядку, що охоплює період часу від першого поділу мейозу до нової затримки ооцита в метафазі II, на цій стадії тепер уже ооцит другого порядку залишається до запліднення, під впливом якого відбувається завершення мейозу .

Процес дозрівання яйцеклітини найкраще вивчено в амфібій. У цих тварин гонадотропіни, що знаходяться під контролем гіпофіза, діючи на навколишні ооцити фолікулярні клітини, ініціюють виділення останніми стероїдного гормону прогестерону. Подібно до інших стероїдних гормонів, прогестерон дифундує через плазматичні мембрани більшості клітин – мішеней і зв’язується з внутрішньоклітинними рецепторними білками, регулюючими транскрипцію специфічних генів. Однак у дозріванні ооцита прогестерон, очевидно, бере участь інакше: вважають, що він зв’язується з рецепторними білками плазматичної мембрани. При цьому відбувається інактивація аденілатциклази плазматичної мембрани ооцита, в реззультате чого знижується концентрація циклічного АМР в цитозолі і відповідно активність сАМР-залежної протеїнкінази (А-кінази).

Субстрати А-кінази поки не виявлені, однак вважають, що ними можуть бути Фосфопротеіни, що входять в систему переривання мейотичного поділу I, відповідальну за затримку ооцита в профазі I. За наявною гіпотезі, активність таких фосфопротеинов визначає фосфорилювання, здійснюваним А-кінази, падіння рівня циклічного АМР знімає блокування мейозу і ініціює його продовження. (Bornslaeger EA et al., 1986, Maller JL, 1985, Masui Y., Clarke HJ, 1979, Sadler SE, Maller JL, 1985).

Comments are closed.