Окислення органічних субстратів.

У клітинах процеси окислення і виділення енергії, що звільняється в результаті цього процесу, проходять у декілька взаємопов’язаних етапів. При цьому в якості початкових субстратів використовуються різні вуглеводи, жирні кислоти, амінокислоти. Початкові етапи окислення вуглеводів відбуваються в гіалоплазме і не вимагають участі кисню. Тому вони називаються анаеробним окисленням, або гликолизом. У процесі гліколізу відбувається неповне окислення субстрату. Так, наприклад, глюкоза розпадається до тріози, при цьому витрачаються дві молекули АТФ і синтезуються чотири молекули АТФ. Так що в кінцевому результаті клітина “заробляє” всього дві молекули АТФ. Утворилися в результаті гліколізу тріози, і в першу чергу піровиноградна кислота, залучаються до подальше окислення, відбувається вже в самих мітохондріях.

Comments are closed.